(Fiscal) Winter is coming…

Eind december trok minister van Financiën Vincent Van Peteghem een streep door de forfaitaire voordelen van alle aard voor elektriciteit en verwarming. Dat betekent ook een dikke streep door de rekening van vele bedrijfsleiders. Al blijft er een uitzondering bestaan…

Verwarming

Forfaitaire waardering voordelen van alle aard

Indien je als werknemer of bedrijfsleider een voordeel van alle aard ontvangt van een werkgever of een vennootschap, wordt dit voordeel in principe gewaardeerd (en belast) aan de werkelijke waarde.

In bepaalde gevallen is de werkelijke waarde evenwel moeilijk te begroten, en voorziet de wetgever in een forfaitaire waarde. Denk bijvoorbeeld aan de voordelen van alle aard voor personenwagens, gratis woonst of huispersoneel.

Ook de voordelen van alle aard voor verwarming en elektriciteit worden al jaren forfaitair gewaardeerd, nl.:

Bedragen 2022

Verwarming

Elektriciteit

Bedrijfsleiders

€ 2.130,00

€ 1.060,00

Werknemers

€ 960,00

€ 480,00


Slimme zet van Luminus

Afgelopen zomer lanceerde Luminus een aanbod waarbij werknemers hun elektriciteitsfactuur konden opnemen in een zogenaamd cafetariaplan. De werkgever zou de volledige elektriciteitsfactuur van de werknemer betalen, terwijl de werknemer maar belast zou worden op het forfaitair voordeel van € 480,00 (inkomstenjaar 2022). Zeker interessant in tijden van stijgende energieprijzen…

Tegenzet van minister van Financiën

De minister van Financiën was hiermee allerminst opgezet en stelde eind december paal en perk aan dit lumineus idee. Met ingang van 1 januari 2022 kan een werknemer enkel genieten van de forfaitaire waardering van de voordelen voor de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit indien de werkgever ook de woning zelf ter beschikking stelt aan de werknemer.

Hiermee ziet niet alleen Lumineus haar marketingstrategie in duigen vallen, maar worden ook talloze bedrijfsleiders koud gepakt. Vele bedrijfsleiders hebben hun woning immers in privé-eigendom, maar hebben daarin of daarlangs ook een bureelruimte, praktijkruimte, winkel of atelier ingericht die verhuurd wordt aan de vennootschap. In dat geval wordt er vaak voor gekozen om de energiekosten van de volledige woning (incl. het beroepsgedeelte) te laten betalen door de vennootschap.

Voor het gedeelte van de energiekosten die betrekking hebben op de privéruimtes wordt het forfaitair voordeel aangerekend.

Door de wetswijziging kunnen die bedrijfsleiders niet langer genieten van de forfaitaire waardering. Zij zullen voortaan belast worden op de werkelijke waarde van het genoten voordeel. Hoe die berekend moet worden, is minder duidelijk. Op basis van oppervlakte privé vs. beroepsruimte? Met aparte elektriciteitsmeters? Wat met het opladen van een elektrische auto? En ga zo maar door.

Het lijdt geen twijfel dat dit aanleiding zal geven tot oeverloze discussies met de fiscus.

Wij hebben horen waaien dat het kabinet van de minister van Financiën voornemens is om aan deze kritiek tegemoet te komen. Wij wachten samen met u af wat er uit de bus komt.

Gerelateerde nieuwsartikels