Btw en medische prestaties

Op 1 januari 2022 zijn de nieuwe btw-regels voor de (para-)medische sector in werking getreden.

Boekhouding BTW advies January 01, 2022

Voordien waren ingrepen, behandelingen en medische prestaties verricht door medische beroepsbeoefenaars vrijgesteld van btw, met uitzondering van esthetische ingrepen.

De btw-vrijstelling voor (para)medische prestaties is als volgt gewijzigd:

1. uitbreiding van het personeel toepassingsgebied

  De btw-vrijstelling is niet langer voorbehouden tot gereglementeerde (para)medische beroepen maar ook wordt opengesteld voor beoefenaars van “niet-conventionele praktijken”, voornamelijk (geregistreerde) beoefenaars van homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie.

  2. beperking van het materieel toepassingsgebied

   Ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel kunnen niet langer genieten van de vrijstelling inzake btw.

   Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2022 ingrepen en behandelingen van esthetische aard zonder therapeutisch doel uitgesloten zijn van de vrijstelling, net zoals dit geldt voor andere ingrepen, behandelingen en diensten van (para)medici eveneens uitgesloten zijn van de vrijstelling indien ze geen therapeutisch doel hebben.

   Denk bijvoorbeeld aan een arts die een medische expertise verricht, het bleken van tanden door een tandarts, een kinesist die groepstraining geeft zoals een sportinstructeur in een fitness etc.

   De interpretatie van het “therapeutisch doel” laat de wetgever over aan de beroepsbeoefenaar zelf die in eer en geweten zal moeten oordelen of het al dan niet gaat om prestaties met een therapeutisch doel, rekening houdend met de specifieke omstandigheden.

   Intussen is de lang verwachte Circulaire met een uitgebreide toelichting ook gepubliceerd. Deze omvat per beroep een ruime omschrijven van diensten die al dan niet vrijgesteld zijn van btw. Deze vindt u hier.

   Hierin wordt ook verduidelijkt dat de opname van een behandeling in de Riziv-nomenclatuur of de uitvoering van een behandeling op medisch voorschrift als een (weerlegbaar) vermoeden van zulk therapeutisch doel geldt. Op die manier kunnen al veel praktische discussies worden beslecht.

   Het is duidelijk dat deze nieuwe regeling tot gevolg zal hebben dat er veel artsen en andere (para)medici vanaf nu (deels) btw-plichtig zullen worden met alle gevolgen van dien.

   Zo zal er een btw-nummer aangevraagd moeten worden, en eventueel aangiftes ingediend moeten worden. indien de btw-plichtige omzet beperkt blijft (<25.000 EUR op jaarbasis), kan men opteren voor de vrijstellingsregeling zonder indiening van aangiftes, noch aanrekening van btw.

   Bent u zelf een (para)medisch beroepsbeoefenaar? Dan heeft u tot 31 januari 2022 de tijd om een btw-nummer aan te vragen.

   Na de opname van ons webinar zijn intussen nog een aantal overgangsmaatregelen en toleranties bekend die u (hier) vindt.

   Als u ondertussen nog vragen heeft of meer toelichting wenst, twijfel dan niet om ons te contacteren.

   Gerelateerde nieuwsartikels