Time to invest

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel die zelfstandigen, vrije beroepsbeoefenaars en vennootschappen moet aansporen om te investeren. Naast de mogelijkheid om de investering zelf af te trekken als beroepskost (gespreid over de afschrijvingstermijn), zorgt deze maatregel voor een bijkomende aftrek in het jaar van de investering. Deze aftrek loopt via de fiscale aangifte en is definitief verworven in het jaar van investering.


Het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek jojoot al enkele jaren op en neer. Na een eerste verhoging tot 4 % in 2014 en 2015 werd het tarief vanaf 2016 ‘vastgezet’ op 8 %. Voor investeringen in 2018 en 2019 werd de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd tot 20 %, om begin 2020 terug te vallen naar 8 %.

Na het uitbarsten van de coronacrisis in maart van dit jaar werd het tarief opnieuw verhoogd naar 25 % voor investeringen die werden gedaan tussen 12 maart 2020 (begin lockdown) en 31 december 2020.

Neem bijvoorbeeld een investering in een machine van € 100.000. De investeringsaftrek bedraagt dit jaar € 25.000. Hierop bespaar je 25 % vennootschapsbelasting, dat is € 6.250. In feite subsidieert de overheid dus 6,25 % van de investering.

In het regeerakkoord van de regering De Croo lezen we nu dat het tarief van 25 % met twee jaar verlengd zou worden, tot 31 december 2022. Verder lezen we ook dat de huidige voorwaarden van de investeringsaftrek zullen geëvalueerd en (eventueel) bijgestuurd worden. In het regeerakkoord wordt niet dieper ingegaan op welke manier we dit moeten interpreteren, maar we brengen graag in herinnering dat de investeringsaftrek al vrij strenge voorwaarden kent:

  • Indien de investering gebeurt door een vennootschap, moet deze kwalificeren als KMO;
  • Enkel investeringen in nieuwe activa komen in aanmerking. Een investering in een bestaand bedrijfsgebouw valt dus uit de boot.
  • Investeringen in personenwagens zijn uitgesloten van de investeringsaftrek;
  • De investering moet uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Een laptop, gsm, of uw bureelruimte thuis wordt vaak ook wel eens privé gebruikt en komt dus niet in aanmerking. Ook een investering door een vennootschap in een gezinswoning of een appartement aan de kust zijn uitgesloten;
  • De activa mogen niet verhuurd worden, tenzij aan andere KMO’s of zelfstandigen die deze ook uitsluitend voor hun beroepswerkzaamheid gebruiken;

Het is dus afwachten of men de voorwaarden nog verder wilt verstrengen of eerder wilt gaan naar een versoepeling.

Zo is de investeringsaftrek die u niet kan aftrekken van de winst van het jaar zelf, in principe slechts één jaar overdraagbaar. Omwille van de coronacrisis is deze regel nu eenmalig versoepeld in die zin dat de overgedragen investeringsaftrek van 2019 uitzonderlijk twee jaar overgedragen kan worden, omdat de winst van 2020 naar verwachting wel eens kan tegenvallen voor veel ondernemers. Mogelijk gaat de regering De Croo ook hierin naar een verdere versoepeling.

We houden u alleszins op de hoogte!

Gerelateerde nieuwsartikels