Afbraak & wederopbouw: wat kan er (nog) aan 6% in 2024?

Over Fineko December 25, 2023

Samen met het jaareinde, nadert eveneens het einde van de tijdelijke regeling afbraak en heropbouw.

Enerzijds wordt er wel nog een overgangsregeling voorzien, anderzijds wordt de definitieve regeling enigszins beperkter dan voordien.

Wat de tijdelijke regeling precies inhoudt vindt u hier terug. Het verlaagd tarief kon zowel voor werk in onroerende staat (i.e. aannemingswerken) bestaande uit afbraak en heropbouw, alsook voor verkopen van woningen die voorafgegaan werden door afbraak en heropbouwwerken door de verkoper.

Belangrijk is dat bepaalde bijkomende ‘sociale’ voorwaarden werden opgelegd:

 • Het moest gaan om de enige eigen woning van de particuliere bouwheer/koper met een max. bewoonbare oppervlakte van 200 m² waarbij de bouwheer/koper onmiddellijk
  zijn domicilie moest vestigen en dit gedurende minstens 5 jaar;

OF

 • Het moest gaan om werken/aankoop van een woning bestemd voor lange termijn verhuur onder het sociaal huisvestingsbeleid en dit voor minstens 15 jaar.

  In de nieuwe wetgeving is het verlaagd tarief in ieder geval uitgesloten voor verkopen van gebouwen voorafgegaan door afbraak en heropbouw, ook deze bestemd voor lange termijn verhuur onder het sociaal beleid.

  Voor 2024 voorziet men evenwel nog een overgangsregeling: gebeurde de aanvraag van de omgevingsvergunning uiterlijk 30 juni 2023 en, mits voldaan aan de voorwaarden in hoofde van de koper, kan er nog steeds 6% btw worden toegepast en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

  Vanaf 1 januari 2024 wordt de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % beperkt tot het werk in onroerende staat dat betrekking heeft op de afbraak van een gebouw en de wederopbouw (oprichting) van een woning op hetzelfde perceel, bestemd voor de eigen bewoning door de bouwheer of voor sociale verhuur. De onder de tijdelijke regeling gekende ‘sociale voorwaarden’ (die, naargelang het geval, 5 of 15 jaar moeten gerespecteerd worden) om het verlaagd btw-tarief te kunnen genieten (cfr. hierboven) blijven van toepassing onder de definitieve regeling.

  Deze beperktere regeling zal vanaf 1 januari 2024 dus ook gelden voor aannemingswerken in de stadsgebieden terwijl zij tot 31/12/2023 konden genieten van een veel uitgebreidere regeling, o.a. zonder de bijkomende sociale voorwaarden.

  Ook deze uitgebreidere toepassing komt dus binnenkort tot een einde.

  Weliswaar voorziet de wetgever ook voor deze werkzaamheden een overgangsregeling in 2024. Hier geldt de voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 januari 2024 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

  Afbraak en heropbouw

  Deze bijkomende overgangsmaatregel in de 32 centrumsteden heeft dus geen betrekking op aankopen bij bouwpromotoren, want die kwamen niet in aanmerking onder de permanente regeling in de 32 centrumsteden. De maatregel heeft bijvoorbeeld wel betrekking op tweede verblijven of op projecten van ontwikkelaars en investeerders die panden aankochten met het doel deze nadien bijvoorbeeld te verhuren voor ander doeleinden dan langdurig verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

  Hierna vindt u nog een samenvattende tabel over de wijzigen per 1 januari 2024.

  Bij vragen omtrent dit thema, neem zeker contact op met Fineko.

  Wij helpen u graag verder!

  Aard handeling

  Tijdelijke regeling (tot 31 december 2023)

  Definitief stelsel (vanaf 1 januari 2024)

  Werk in onroerende staat (natuurlijk persoon) - eigen en enige woning bouwheer (max 200 m²) met domicilievereiste

  6 % (volledig grondgebied, uitgezonderd 32 steden)

  6 % (volledig grondgebied)

  Werk in onroerende staat (natuurlijk persoon/rechtspersoon) voor sociale verhuur door bouwheer voor minstens 15 jaar

  6 % (volledig grondgebied, uitgezonderd 32 steden)

  6 % (volledig grondgebied)

  Levering (natuurlijk persoon/rechtspersoon) voor:

  • eigen en enige woning koper (200 m²) met domicilievereiste
  • sociale verhuur door koper (voor minstens 15 jaar)

  6 % (volledig grondgebied)

  21 % (volledig grondgebied) (1)

  Regeling 32 steden (natuurlijk persoon/rechtspersoon)

  Permanente regeling: 6 %

  Opheffing (2)


  (1) 6 % blijft van toepassing tot 31 december 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning met betrekking tot de heropbouw is ingediend uiterlijk 30 juni 2023

  (2) 6 % blijft van toepassing tot 31 december 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning met betrekking tot de heropbouw is ingediend uiterlijk 31 december 2023