Belangrijke Update: Register van Werkende Vennoten en Helpers per 01/07/2024

Geachte klant

Vanaf 1 juli 2024 wordt het "register van de werkende vennoten en helpers" geïntroduceerd. Dit nieuwe register is verplicht voor zowel vennootschappen als zelfstandigen die actief zijn in de bouw- en schoonmaaksector.

Over Fineko July 01, 2024

Wat houdt dit in voor u?

Om sociale fraude tegen te gaan, met name het misbruik van het sociaal statuut van zelfstandigen, moeten "werkende vennoten" zich inschrijven in dit register. Een "werkende vennoot" is elke aandeelhouder die daadwerkelijk actief is binnen de vennootschap zonder in het stelsel van loontrekkenden te zijn opgenomen.


Wie moet zich registreren?

 • Werkende vennoten: iedere houder van minstens één aandeel die actief bijdraagt aan de vennootschap zonder loonstatuut.


  Wie zijn uitgesloten van registratie?

  • Meewerkende echtgenoten
  • Helpers jonger dan 20 jaar (vóór 1 januari van het jaar waarin ze 20 worden), tenzij zij vóór die datum getrouwd zijn
  • Toevallige helpers: helpers die onregelmatig werken en minder dan 90 dagen per jaar actief zijn
  • Student-helpers die kinderbijslag ontvangen


  Als accountantskantoor staan wij klaar om u te ondersteunen bij deze nieuwe verplichting. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of hulp bij de registratie.