Vlaamse steunmaatregelen coronacrisis

Naast de federale regering wilt ook de Vlaamse regering bedrijven ondersteuning bieden om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Hierna vindt u een beknopt overzicht van deze maatregelen.

Covid-19 July 01, 2020

1. Handelshuur

Ingevolge de coronacrisis hebben heel wat ondernemers hun handelspand (al dan niet tijdelijk) moeten sluiten terwijl de handelshuur wel gewoon verder is blijven lopen. Dit heeft een grote impact aangezien er geen inkomsten zijn en de huurlasten voor een handelspand vaak erg hoog liggen. De huurder dient volledig te vertrouwen op de goodwill van de verhuurder, terwijl ook de verhuurder niet altijd in de mogelijkheid verkeert om huur kwijt te schelden.

De Vlaamse regering werkte inmiddels een steunmaatregel uit voor ondernemers die hun handelshuur niet meer kunnen betalen, en dit vanaf april 2020. Zo wil de overheid maximaal twee maanden huur voorschieten, als lening, op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. Als de verhuurder bijvoorbeeld de huurgelden van april of mei kwijtscheldt, komt er - via een lening - geld voor de huur van de twee volgende maanden.

Via deze link vindt u alvast een modelovereenkomst terug. Deze zal u kunnen invullen via een online aanvraagformulier op de website van Vlaio en daarna kunnen afdrukken om bij de huurovereenkomst te voegen.

De huurders kunnen maximaal € 35.000,00 lenen bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en die in vierentwintig maanden tegen een rente van 2 procent terugbetalen. De terugbetaling begint na zes maanden te lopen (en loopt dus op achttien maanden). De uitbetaling gebeurt aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat.

Opgelet, enkel ondernemers die door de coronamaatregelen verplicht hun locatie sloten, kunnen een beroep doen op het systeem. Ook mogen er geen huurachterstallen zijn op 15 maart 2020.

De aanvraagprocedure moet nog worden uitgewerkt door PMV en Vlaio. Meer info vindt u alvast hier terug.

2. Uitbreiding winwinlening en invoering “vriendenkapitaal”

Via de winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan Vlaamse KMO’s. Omdat het in tijden van corona voor veel ondernemers moeilijk is om de cashflow op peil te houden, breidt de Vlaamse regering deze maatregel uit door:

  • meer flexibiliteit in de looptijd: deze kan nu variëren tussen de 5 en de 10 jaar;
  • verhoging van de grensbedragen: € 75.000 uitlenen per kredietgever, € 300.000 ophalen per onderneming;
  • mogelijkheid tot verlenging van leningen die in 2020 aflopen (met fiscaal voordeel!);
  • mogelijkheid voor kleine aandeelhouders (< 5 %) om een lening verstrekken aan de onderneming waarin ze aandeelhouder zijn;
  • recuperatie van 40 % van het openstaande bedrag bij faillissement.

Aan de rentevoet (0,875 % – 1,75 %) en het fiscaal voordeel (2,5 %) wijzigt niets.

De regelgeving wordt momenteel voorbereid. Het is momenteel nog niet mogelijk om een winwinlening af te sluiten met de hierboven vermelde nieuwe voorwaarden. Wij hebben wel telefonische bevestiging gekregen van PMV dat de gelden nu al ter beschikking gesteld mogen worden.

Wij houden u vanzelfsprekend verder op de hoogte.

Daarnaast breidt de Vlaamse overheid dit fiscaal voordeel nu ook uit naar kapitaalverhogingen in KMO’s. Degene die de kapitaalverhoging doet in een Vlaamse KMO, geniet dan van een fiscaal voordeel van 2,5 % gedurende vijf jaar. Dezelfde voorwaarden en maxima zijn van toepassing.

Dit “vriendenkapitaal” kan echter niet gecombineerd worden met de tax-shelter regeling voor KMO’s op federaal niveau (zie eerder in deze nieuwsbrief), die over het algemeen interessanter is (20 % belastingvermindering i.p.v. 2,5 % gedurende 5 jaar).

Bovendien geniet u in tegenstelling tot de winwinlening niet van een éénmalig voordeel indien de onderneming failliet gaat.

Ook deze regelgeving is nog in voorbereiding.

3. Corona “ondersteuningspremie”

Na de hinderpremie en de compensatiepremie komt de Vlaamse regering nu ook met een “ondersteuningspremie”.

Deze premie van € 2.000,00 (bijberoep: € 1.000,00) is bedoeld voor bedrijven die open zijn gebleven tijdens de coronacrisis of opnieuw geopend zijn na de crisis en een omzetdaling gekend hebben van meer dan 60 % in de eerste maand na de heropening of – indien ze nooit zijn gesloten – de maand mei 2020.

De premie sluit dus aan op de hinderpremie en de compensatiepremie.

De aanvraag zal mogelijk zijn vanaf midden juli. Op de website van Vlaio vindt u alvast meer info.

Het wordt moeilijker en moeilijker om als ondernemer door het bos de bomen te blijven zien. U kan echter rekenen op ons advies om deze maatregelen aan te vragen. Contacteer ons gerust met al uw vragen.

Gerelateerde nieuwsartikels