Update

Bijkomende coronasteunmaatregelen

Zowel de Federale regering als de Vlaamse regering hebben na de nieuwe verstrenging van de coronamaatregelen van 19 oktober 2020 bijkomende steunmaatregelen aangekondigd.

De concrete wetteksten worden op dit ogenblik voorbereid, waarin de concrete toepassingsvoorwaarden verder verfijnd zullen worden.

Hieronder trachten wij u reeds duiding te geven bij de algemene principes.

1. HoReCa-, evenementen- en cultuursector

Gelet op de verplichte sluiting kunnen Vlaamse horecazaken die minstens 60% omzetverlies lijden, financiële steun aanvragen voor de periode tussen 1 oktober t.e.m. 15 november 2020. De premie bedraagt 10% van de omzet, excl. btw, in diezelfde periode vorig jaar en is beperkt in functie van het aantal tewerkgestelde personeelsleden (VTE’s):

  • < 10 VTE’s: de premie bedraagt maximum € 11.250
  • ≥ 10 VTE’s: de premie bedraagt maximum € 22.500

Het aanbieden van afhaalgerechten of bvb. coffee-to-go door koffiebars is nog steeds toegestaan en vormt geen beletsel voor de aanvraag/het behoud van de premie. Voor cafés is het aanbieden van afhaal(drank) niet toegestaan.

Voor startende horecazaken wordt het bedrag berekend op basis van een gelijkaardige periode of op basis van het financieel plan.

Gezien de referteperiode aansluit op deze van het Vlaams beschermingsmechanisme kunnen beide premies gecombineerd worden (ter herinnering: dit ging over de periode augustus t.e.m. september 2020).

De aanvraag zal verlopen via de website van Vlaio maar is op heden nog niet mogelijk. Vlaio streeft er naar om deze aanvraagmodule te lanceren vanaf 15 november 2020.

Uit berichtgeving van de bevoegde minister blijkt dat het omzetverlies niet aangetoond moet worden, gezien de verplichte sluiting, maar de nodige stavingstukken dienen wel vijf jaar bewaard te worden voor controledoeleinden. De omzet uit afhaalgerechten heeft in principe geen impact op het behoud van de premie. Een uitzondering geldt voor restaurants die van 19 oktober 2019 tot 18 november 2019 minstens de helft van hun omzet uit takeaway haalden. Zij moeten wel de omzetdaling van minstens 60% aantonen.

2. Crisis-overbruggingsrecht

Het crisis-overbruggingsrecht – dat in maart werd ingevoerd – is in feite een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen en kan aangevraagd worden wanneer u uw activiteit volledig moet onderbreken naar aanleiding van de recente maatregelen of indien u volledig afhankelijk bent van een van de getroffen sectoren (bvb. een brouwer die uitsluitend levert aan cafés).

De speciale crisisenveloppe verdubbelt de uitkering tot:

  • € 2.583,38 voor een alleenstaande zelfstandige
  • € 3.228,20 voor een zelfstandige met gezinslast

Let op: het hierboven vermelde bedrag is een bruto bedrag. De uitkering zal volgend jaar wel mee aangegeven moeten worden in de belastingaangifte.

Het overbruggingsrecht wordt aangevraagd bij uw sociaal verzekeringsfonds.

3. Heropstart-overbruggingsrecht (‘relance-uitkering’)

Het heropstart-overbruggingsrecht garandeert een minimuminkomen aan zelfstandigen die hun activiteit hervatten (sedert het einde van de lock-down), nadat deze geheel of gedeeltelijk onderbroken moest worden.

Deze bestaande maatregel – die op 31 oktober 2020 zou aflopen – wordt verlengd t.e.m. 31 december 2020.

Ter herinnering de uitkering bedraagt:

  • € 1.291,69 voor een alleenstaande zelfstandige
  • € 1.614,10 voor een zelfstandige met gezinslast

Om hiervan te kunnen genieten, moet u actief zijn als zelfstandige in een van de sectoren die in de periode maart – april – mei minimum een maand geheel of gedeeltelijk gesloten was en inmiddels terug is mogen opstarten. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat uw omzet minsten 10% lager ligt ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

4. Overbruggingsrecht wegens quarantaine - corona-ouderschapsverlof

Zelfstandigen die getroffen worden door een verplichte quarantaine (geen ziekte of arbeidsongeschiktheid ingevolge COVID) of die de zorg moeten opnemen van kinderen waarvan de klas (school of kinderopvang) werd gesloten ingevolge quarantainemaatregelen kunnen vanaf september 2020 ook een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking.

Daarnaast werd er een tijdelijk corona-ouderschapsverlof ingevoerd voor zelfstandigen. De uitkering kan niet gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen (zoals het crisis-overbruggingsrecht) en bedraagt € 532,24/€ 1.050,00 voor een eenoudergezin. Deze aanvraag moet uiterlijk voor 31 december 2020 ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds.

5. Vrijstelling werkgeversbijdragen RSZ

Ten slotte wordt er voor het derde kwartaal van 2020 een kwijtschelding van de werkgeversbijdragen aan de RSZ ingevoerd. Ondernemingen die hun activiteiten gedwongen moeten stopzetten, zullen hiervan kunnen genieten.

Deze kwijtschelding zou bestaan uit een onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bijdragen voor dit derde kwartaal.

Het gaat hier voor alle duidelijkheid om de RSZ-bijdragen voor het personeel, niet over de RSVZ-bijdragen voor zelfstandigen.

6. Overige maatregelen

Inzake de tewerkstelling van personeel blijft tijdelijke werkloosheid wegens overmacht behouden in de getroffen sectoren. Het is nog niet duidelijk of de procedure bij de RVA terug vereenvoudigd wordt. De overheid zou bovendien de eindejaarspremies van horecamedewerkers – die werken in zaken die nu verplicht gesloten worden – financieren. Hoe dit precies in z’n werk zal gaan, moet de komende dagen duidelijk worden.

De overheid verlengt de bestaande betalingsuitstelregelingen. Het is nog even wachten om met duidelijkheid te kunnen zeggen om welke regelingen het precies gaat en wat de voorwaarden zijn.

Als horecaondernemer moet je dit jaar geen jaarlijkse FAVV-bijdrage betalen.

De overheid zou daarnaast de eindejaarspremies van horecamedewerkers – die werken in zaken die nu verplicht gesloten worden - financieren. Hoe dit precies in z’n werk zal gaan, moet de komende dagen duidelijk worden.

Wij houden u op de hoogte, zoals steeds kan rekenen op onze bijstand. Op onze website vindt u steeds de meest recente informatie. Voor vragen kan u steeds terecht bij uw dossierverantwoordelijke of op het mailadres: corona@fineko.be.

Het coronateam van Fineko

Gerelateerde nieuwsartikels