Huurders

Verhuurders krijgen fiscale beloning voor barmhartigheid

Voor bepaalde ondernemers begint de coronacrisis zeer zwaar te wegen. De federale regering voorziet daarom in een fiscale stimulans voor verhuurders die de huurprijs van de getroffen huurders willen kwijtschelden. Deze maatregel geldt (voorlopig) enkel voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021.

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige of kmo die afgelopen jaar verplicht moest sluiten wegens de COVID-19 pandemie, zal volgens een recent wetsontwerp kunnen genieten van een belastingvermindering of belastingkrediet van 30% van de kwijtgescholden huur.

De fiscale gunstmaatregel is enkel van toepassing op de huur van de maanden maart, april en mei 2021. De kwijtschelding van achterstallige huur uit het verleden komt dus niet in aanmerking.

Voorwaarden
De regeling geldt zowel voor particuliere verhuurders als voor vennootschappen-verhuurders. Voorwaarde is dat de kwijtschelding betrekking moet hebben op een huurpand in België en dat het pand verhuurd wordt aan een onderneming (zelfstandige of kmo) die zijn deuren verplicht heeft moeten sluiten door de coronamaatregelen vanaf 12 maart 2020. Het is dus zeker niet vereist dat de huurder vandaag nog steeds verplicht gesloten is! Restaurants die zijn blijven werken via afhaalmaaltijden komen overigens ook in aanmerking.

Er mag daarnaast geen familiale of professionele band bestaan tussen huurder en verhuurder. Zo zal een kwijtschelding aan uw eigen onderneming, een verbonden onderneming of aan de onderneming van uw (samenwonende) partner, broer of zus helaas geen recht geven op de belastingvermindering.

De belastingvermindering is ook gelimiteerd tot een kwijtschelding van € 5.000 per maand per huurder en € 45.000 in totaal per verhuurder over alle huurovereenkomsten heen.. Bij een gedeeltelijke kwijtschelding moet minstens 40% van de huurprijs en de huurlasten worden kwijtgescholden.

Formaliteiten
Hoe doe je beroep op deze fiscale stimulans? De definitieve en onherroepelijke kwijtschelding moet in een schriftelijke overeenkomst bevestigd worden en ten laatste op 15 juli 2021 aan de fiscus worden toegestuurd. Spontane niet-betalingen of in het verleden kwijtgescholden achterstallen komen niet in aanmerking.

Andere fiscale gevolgen?
De minister van Financiën heeft in het parlement bevestigd dat de kwijtschelding van huur in normale omstandigheden ook als een aftrekbare beroepskost aanvaard zal worden. Ook voor de huurder zijn er in principe geen nare fiscale gevolgen. De kwijtschelding zal immers niet beschouwd worden als een “abnormaal en goedgunstig voordeel”.

Combinatie met handelshuurlening
Bovenstaande maatregel kan tot slot gecombineerd worden met de (uitgebreide) handelshuurlening, waarbij de Vlaamse en de Brusselse overheid een lening verstrekken voor de financiering van maximum 4 maanden huur indien de verhuurder minstens één maand huur kwijt scheldt.

Mogelijk vormt de combinatie van de fiscale gunstmaatregel en de toegankelijke handelshuurlening het ideale smeermiddel tussen verhuurder en huurder. Of de maatregelen voldoende zullen zijn voor de getroffen ondernemingen én de getroffen verhuurders, zal nog moeten blijken…

Gerelateerde nieuwsartikels