Niet langer onbelast schenken voor een Nederlandse notaris

CD&V en Groen hebben samen een wetsvoorstel ingediend om een einde te maken aan de zogenaamde “Kaasroute”. De kaasroute verwijst naar een schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris, waarbij er geen schenkbelasting verschuldigd is, dit in tegenstelling tot een schenking voor een Belgische notaris.

Indien u roerende goederen schenkt voor een Belgische notaris via een notariële akte, is de notaris verplicht om deze akte te registreren en is er bijgevolg schenkbelasting verschuldigd. Deze bedraagt 3 % voor een schenking in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen) en tussen partners. Voor anderen (broers, zussen, vreemden) bedraagt de schenkbelasting 7 %.

In België is het sinds mensenheugenis ook mogelijk om roerende goederen te schenken zonder registratieverplichting en dus ook zonder schenkbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de handgift of de bankgift. Dat laatste is niet zonder risico. Indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar (binnenkort vier jaar) na de niet-geregistreerde schenking, is er alsnog erfbelasting verschuldigd op de schenking. Die erfbelasting loopt in rechte lijn en tussen partners op tot 9 % (vanaf € 50.000) en 27 % (vanaf 250.000). De erfbelasting in de zijlijn en voor anderen kan zelfs oplopen tot 55 % !

Bepaalde roerende goederen kan u echter niet schenken via een handgift of bankgift. Het gaat dan om onlichamelijke goederen zoals een schuldvordering (een rekening-courant bijvoorbeeld) of aandelen op naam van een vennootschap. In een handgift of bankgift kan u evenmin een clausule invoegen waarbij het vruchtgebruik op de schenking voorbehouden wordt door de schenker.

U kan (kon) in dat geval wel terecht bij een Nederlandse notaris. Deze is immers niet verplicht om de Nederlandse notariële akte in België te registreren. Er is dan geen schenkbelasting verschuldigd, maar u dient wel rekening te houden met de verdachte periode van drie jaar.

Na een vlammende opiniebijdrage in De Tijd over dit “achterpoortje”, voorziet men in het wetsvoorstel een nieuwe verplichting om ook buitenlandse notariële aktes te registeren, waardoor schenkbelasting verschuldigd wordt.

Wat niet wordt geviseerd door dit wetsvoorstel zijn de bank- en handgiften. Het is nog steeds mogelijk dat u een bankoverschrijving doet aan uw kind of dat een grootouder een juweel schenkt aan een kleinkind, zonder dat de Vlaamse Belastingdienst aan uw deur komt kloppen om schenkbelasting te innen. De enige voorwaarde is dat de schenker nog drie jaar leeft na de schenking, anders zal het geschonken voorwerp alsnog belast worden met erfbelasting.

Wij hebben vernomen dat er een parlementaire meerderheid gevonden zou zijn voor dit voorstel, waardoor het nog voor het zomerreces goedgekeurd zou kunnen worden.

Wij houden u alleszins op de hoogte.

Gerelateerde nieuwsartikels