Opgelet: wijziging factuurvermelding medecontractant sinds 1 januari 2023

Om tegemoet te komen aan een aantal praktische moeilijkheden bij de verlegging van heffing bij werk in onroerende staat, a.k.a. de regeling medecontractant, geldt er vanaf 1 januari 2023 een nieuwe factuurvermelding.

BTW advies Ondernemersadvies January 05, 2023

Sinds 1 januari 2023 moet de vermelding ‘btw verlegd’ vervangen worden door:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Één van de toepassingsvoorwaarden voor de verlegging opgenomen in art. 20 KB 1 is immers dat de Belgische afnemer periodieke btw-aangiftes moet indienen. In de praktijk is dit met name problematisch voor ondernemingen die de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen toepassen. Zulke ondernemingen beschikken immers over een geldig btw-nummer volgens VIES maar dienen geen periodieke aangiftes in. Bijgevolg is de regeling medecontractant in deze context niet van toepassing. Indien het btw-nummer enkel gecontroleerd werd via VIES, wordt de verlegging mogelijks ten onrechte toegepast.

Op zich is vermelding enkel verplicht indien er onduidelijkheid bestaat over het statuut van de afnemer (al dan niet indiener van aangiften). Om elke discussie te vermijden zouden we toch aanraden om deze vermelding standaard te gebruiken.

De nieuwe factuurvermelding zorgt als het ware voor een verschuiving van de aansprakelijkheid naar de afnemer. Het is dan aan de klant om aan te geven indien de verlegging ten onrechte werd toegepast. Indien de klant niet tijdig reageert, is hij de schuldenaar van de verschuldigde btw, interesten en eventuele boetes.

Daarnaast zal de verlegging voor werk in onroerende staat tevens gelden indien de afnemer een buitenlandse onderneming is met Belgisch btw-nummer. Tot op heden kon dit enkel indien deze buitenlandse onderneming ook een aansprakelijk vertegenwoordiger had aangesteld.

TIP: via INTERVAT kan je steeds het btw-regime van elke Belgische klant/leverancier checken via het tabblad btw-regelingen.

Intervat

Gerelateerde nieuwsartikels