BREAKING NEWS: Verlaagd tarief afbraak en heropbouw

Op 9 oktober 2023 heeft de regering alsnog een begrotingsakkoord bereikt.

Dit akkoord omvat tevens maatregelen omtrent het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw.

Over Fineko BTW advies October 10, 2023
Foto

In grote lijnen werd het volgende beslist:

  • De tijdige maatregel wordt afgeschaft en eindigt bijgevolg op 31 december 2023.

  • De bestaande regeling inzake afbraak en heropbouw voor stadsgebieden wordt uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied maar tegelijk beperkt tot de enige woning en woningen die op lange termijn bestemd zijn voor sociale verhuur (aan of via een sociaal verhuurkantoor). Enkel aannemingswerken voor (particuliere) bouwheren zouden nog in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

  • Er komt een overgangsmaatregel voor 2024 voor de lopende projecten onder de tijdelijke maatregel. Zo zouden projecten waarvan de vergunning werd aangevraagd vóór 1 juli 2023 toch kunnen genieten van het verlaagd tarief in 2024.

Het belangrijkste gevolg van deze beslissing is dat verkopen (leveringen) van nieuwe gebouwen, na afbraak en heropbouw, niet langer van het verlaagd tarief kunnen genieten vanaf 2024.

Het is wachten op de definitieve wetteksten om duidelijkheid te bieden over de praktische uitwerking.

Vooral aangaande de overgangsmaatregel zijn er nog veel vragen momenteel.

We houden u uiteraard verder op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

Caroline Pesout