Lenen bij je vennootschap is als lenen bij een vriend

Niet zelden leent een bedrijfsleider wel eens geld bij zijn of haar vennootschap, bijvoorbeeld om zonnepanelen voor de woning aan te schaffen, een nieuwe keuken te installeren of de tuin aan te leggen. Kiest de bedrijfsleider voor een renteloze lening of een lening aan een lage rentevoet, dan wordt hij in principe belast op een forfaitair geraamd voordeel. De omvang van dit voordeel wordt jaarlijks vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Zeger Snoeckx, fiscaal jurist bij Fineko geeft een update.

Over Fineko Fiscaal advies February 05, 2024

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft onlangs de kwestieuze referentiepercentages bekend gemaakt. Afhankelijk van het type lening (wel of geen vaste looptijd, hypothecair of niet,...), gelden er verschillende referentierentevoeten. We staan graag even stil bij zogenaamde niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd aangegaan voor een andere reden dan de aankoop van een wagen. Het maandelijkse lastenpercentage voor zulke lening aangegaan in 2023 bedraagt volgens dit Koninklijk Besluit 0,49%, ten opzichte van 0,12% voor leningen aangegaan in 2022. Deze verviervoudiging zou simpelweg ook een verviervoudiging van de belastingen betekenen die een werknemer of bedrijfsleider over het genoten voordeel zou moeten betalen.

Net zoals de minister ingreep in de berekening van het voordeel voor het privégebruik van bedrijfswagens, zag hij zich door deze verviervoudiging ook genoodzaakt in te grijpen in de berekening van het voordeel bij zulke renteloze lening. De berekeningswijze die de voorbije 40 jaar werd gehanteerd, werd namelijk niet langer adequaat geacht.

Bij K.B. van 12 januari 2024 werd een nieuwe formule ingevoerd hetgeen nagenoeg tot een halvering van het geraamde voordeel leidt ten opzichte van de ‘oude formule’. In bijgevoegd overzicht wordt de impact van de wijziging geïllustreerd.Waardering voordeel bij een renteloze lening aangegaan in 2023

Looptijd lening

Nieuwe formule

Oude formule

12 maanden

6,04%

10,86%

24 maanden

6,04%

11,29%

36 maanden

6,04%

11,44%

48 maanden

6,04%

11,52%

60 maanden

6,04%

11,57%

120 maanden

6,04%

11,66%


Indien deze nieuwe berekeningswijze eenzelfde levensduur is beschoren als de vorige, dan lijkt lenen bij je vennootschap de komende jaren interessanter dan ooit.


Rekening courant
In ditzelfde Koninklijk Besluit werd tenslotte ook de waardering van het voordeel van een renteloze niet-hypothecaire lening zonder vaste looptijd (beter gekend als de debet rekening-courant) bekend gemaakt. Over 2023 bedraagt deze rente 5,43% op jaarbasis. Dit is het laagste percentage in 30 jaar en zelfs lager dan de rente die men volgens de nieuwe formule moet hanteren voor leningen met vaste looptijd. Benieuwd hoe andere fiscale adviseurs hiermee zullen omgaan.

Nog meer benieuwd zijn we naar het K.B. dat volgend jaar - geen verkiezingsjaar nota bene - gepubliceerd zal worden.


Zeger Snoeckx

(Made In: Lenen bij je vennootschap is als lenen bij een vriend)