De verhoging van de gewone eenmalige investeringsaftrek naar 25 % was één van de fiscale steunmaatregelen volgend op de eerste ‘lockdown’ in maart vorig jaar. De tijdelijke maatregel geldt voor investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022.

Time to invest

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel die zelfstandigen en KMO-vennootschappen moet aansporen om te investeren. Naast de mogelijkheid om de investering zelf af te trekken als beroepskost (gespreid over de afschrijvingstermijn), zorgt deze maatregel voor een bijkomende aftrek in het jaar van de investering. De aftrek loopt via de fiscale aangifte en is definitief verworven in het jaar van investering.

Het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek jojoot al enkele jaren op en neer. Begin 2020 viel de investeringsaftrek terug van 20 % naar 8 %, maar na het uitbarsten van de coronacrisis werd ze als tijdelijke steunmaatregel verhoogd naar 25 %.

Neem bijvoorbeeld een investering in een machine van € 100.000. De investeringsaftrek bedraagt dit jaar 25 % of € 25.000. Hierop bespaar je 25 % vennootschapsbelasting, dat is € 6.250. In feite subsidieert de overheid dus 6,25 % bovenop de afschrijving van de investering.

Het is wel kwestie van goed op te letten bij de fiscale aangifte van het inkomstenjaar 2020. Een investering op 10 maart geeft immers maar recht op een investeringsaftrek van 8 %, terwijl een investering van amper 3 dagen later recht geeft op een investeringsaftrek van 25 %.

De investering moet in principe ingeboekt worden op het moment van de eigendomsoverdracht en/of de levering van de investering. Dat moment kan bewezen worden met een leveringsbon en is niet noodzakelijk hetzelfde als de factuurdatum. Uw dossierverantwoordelijke bij Fineko kijkt graag samen met u na welke datum nu precies van toepassing is…

Aan de voorwaarden van de investeringsaftrek is niets veranderd:

  • Indien de investering gebeurt door een vennootschap, moet deze kwalificeren als KMO;
  • Enkel investeringen in nieuwe activa komen in aanmerking. Een investering in een bestaand bedrijfsgebouw valt dus uit de boot.
  • Het moet gaan om investeringen die worden afgeschreven op minstens 3 jaar;
  • Investeringen in personenwagens zijn uitgesloten van de investeringsaftrek;
  • De investering moet uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Een laptop of een gsm wordt vaak ook wel eens privé gebruikt en komt dus niet in aanmerking. Ook een investering door een vennootschap in een gezinswoning of een appartement aan de kust zijn uitgesloten;
  • De activa mogen niet verhuurd worden, tenzij aan andere KMO’s of zelfstandigen die deze ook uitsluitend voor hun beroepswerkzaamheid gebruiken;

Voor eenmanszaken is de investeringsaftrek onbeperkt overdraagbaar in de tijd. Voor vennootschappen is de overdraagbaarheid voor investeringen tussen 1 januari 2019 en 31 december 2021 bij uitzondering verlengd naar twee boekjaren, in plaats van één boekjaar. Met andere woorden, ook al maakte u in 2020 verlies, u kan het nog in 2021 én 2022 recupereren.

Investeren loont dus ook fiscaal…

Gerelateerde nieuwsartikels