Deadline jaarlijkse bevestiging UBO-register

Wat?

Even terug in de tijd. Het UBO-register is een gecentraliseerd register dat in werking trad op 31 oktober 2018. In het register wordt informatie opgenomen omtrent de uiteindelijk begunstigden (Ultimate Benificial Owners of UBO’s) van de juridische entiteiten die onder de toepassing van de antwitwaswetgeving vallen.

Registratie in het UBO-register is verplicht voor elke onderneming. Deze verplichting rust persoonlijk op de leden van het bestuur en kan gesanctioneerd worden met hoge geldboetes.

Daarnaast moet elke wijziging aan de opgenomen gegevens (b.v. ingevolge een aandelenoverdracht) binnen één maand aangepast worden in het UBO-register.

Ubo

Jaarlijkse bevestiging UBO-register

Wij willen u er aan herinneren dat de eerste registratie in het UBO-register niet volstaat.
Deze informatie moet jaarlijks bevestigd worden.

Documentatieplicht

Recent gewijzigde wetgeving voegt hieraan een documentatieplicht toe. Voortaan moeten de ingevoerde gegevens omtrent uw UBO’s gestaafd worden met bewijsdocumenten – dewelke verplicht moeten worden geüpload als bijlage – die aantonen dat de opgegeven informatie adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Mandaat Fineko

Indien u reeds in het verleden een mandaat heeft gegeven aan Fineko, zorgen wij voor deze jaarlijkse bevestiging en documentatieplicht op basis van de door u verstrekte gegevens. Wij verzoeken u echter om eventuele wijzigingen onverwijld door te geven.

U kan daarnaast als wettelijk vertegenwoordiger van uw onderneming nog steeds een mandaat verlenen aan Fineko om deze registratie/jaarlijkse bevestiging in orde te brengen. Op onze website kan u de handleiding en een link terugvinden om dit mandaat online te activeren. Bij gebreke aan mandaat kan deze registratie/bevestiging niet (tijdig) uitgevoerd worden door Fineko.

Bij eventuele vragen kan u steeds terecht bij uw dossierverantwoordelijke.

Gerelateerde nieuwsartikels