Opdrachtbrief en (elektronische) volmachten

Hier kan u de handleiding en de link terugvinden om deze mandaten te activeren:

Toelichting opdrachtbrief / (elektronische) volmachten

  • Opdrachtbrief

Het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants) verplicht Fineko de werkzaamheden voor onze klanten te formaliseren in een opdrachtbrief. Met deze opdrachtbrief weet u duidelijk welke taken wij zullen uitvoeren en aan welke voorwaarden. Deze opdrachtbrief is een levend document en kan steeds aangepast worden aan uw specifieke noden en de evoluties binnen uw onderneming.

  • Volmacht ophalen boekhouding

Om uw dossier te kunnen afhalen of opvragen bij de vorige boekhouder, hebben we deze volmacht nodig.

  • Verklaring uiteindelijke begunstigde - UBO

De Belgische preventieve antiwitwaswetgeving verplicht Fineko tot het identificeren van de uiteindelijke begunstigden van haar cliënten.

  • Volmacht Fineko vennootschap
  • Fiscale volmacht natuurlijk(e) perso(o)n(en)
  • Opgave buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen en fiscale constructies
  • Fiscale vragenlijst

Om uw belangen goed te kunnen behartigen en u te vertegenwoordigen bij de belastingdiensten, hebben we deze volmachten en gevraagde informatie nodig.

  • Elektronische volmachten

Om toegang te krijgen tot de verschillende E-services van FOD financiën vragen wij u om uw elektronische volmachten online te activeren:

  • Volmachten m.b.t. de belastingaangifte: Tax on Web, Myminfin en geschillen
  • Volmachten m.b.t. uw onderneming: BTW, BIZTAX, FINPROF, UBO-register, geschillen en E-depo