Auteursrechten en belastingaftrek tweede woning op de schopstoel

In een recent rapport van de Hoge Raad van Financiën pleit men onomwonden voor de afschaffing van een aantal fiscale gunstregimes, waaronder het fiscaal regime voor auteursrechten en de belastingaftrek voor een tweede woning.

Auteursrechten

Het fiscaal regime voor auteursrechten staat al langer onder druk. Dit regime staat immers toe dat auteurs of creatieve ontwerpers hun inkomen kunnen laten belasten aan een vast tarief van 15 % in plaats van het progressief tarief (tot 50 %). Op zich een zeer goede regelgeving voor een auteur die om de drie jaar een boek publiceert of een kunstenaar die om de vier jaar een kunstwerk maakt.

In de loop van de jaren hebben echter steeds meer beroepsgroepen het regime geclaimd. Ook IT-consultants, journalisten en grafisch ontwerpers vallen in principe onder het toepassingsgebied van de wetgeving, hetgeen oorspronkelijk niet de bedoeling van de wetgever was. Op 8 jaar tijd zijn de aangegeven bedragen aan auteursrechten gestegen van € 107 miljoen in 2013 naar € 400 miljoen in 2020. Hierop loopt de staat dus ± € 100 miljoen inkomsten mis.

Geen wonder dus dat men dit regime wenst in te perken.

De Hoge Raad bepleit wel om de afschaffing te spreiden in de tijd om geen te grote schokken op de arbeidsmarkt te veroorzaken, zeker nu de creatieve sector zwaar heeft geleden onder de coronacrisis.

Fiscaal voordeel tweede woning

Door de ingewikkelde Belgische staatstructuur is het vandaag de regel dat je in Vlaanderen geen enkele fiscale aftrek meer geniet op de aankoop van een eerste, eigen woning. In ruil voor de afschaffing van het fiscaal voordeel werd de registratiebelasting bij aankoop wel verlaagd van 10 % naar 6 %.

Koop je echter een tweede woning, als buitenverblijf of opbrengsteigendom, krijg je hiervoor wel een (federale) fiscale aftrek, meer bepaald de belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Voor een lening op 20 jaar voor twee personen kan deze vermindering oplopen tot ± € 28.000, hetgeen toch een omvangrijk fiscaal voordeel is.

De Raad stelt voor om ook deze belastingvermindering af te schaffen voor leningcontracten gesloten vanaf 1 januari 2022. Ook hier is de budgettaire opbrengst ongeveer € 100 miljoen per jaar.

Het is een publiek geheim dat de corona-uitgaven ooit terugbetaald moeten worden. Daarbij zijn een aantal discutabele fiscale voordelen een gemakkelijk doelwit. Het is een kwestie van tijd vooraleer deze definitief tot het verleden zullen behoren.

G1 53

Gerelateerde nieuwsartikels