Covid 19: Voorafbetaling belastingen april 2020

Zoals u misschien reeds heeft vernomen, heeft de regering uitstel verleend voor de betaling van belastingen (o.a. personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, bedrijfsvoorheffing) en sociale bijdragen omwille van de impact van de corona-maatregelen.

De regering heeft nu echter ook beslist om de regels rond de voorafbetalingen van belastingen tijdelijk aan te passen.

Principe

U bent niet verplicht om voorafbetalingen te doen. U wordt echter wel gesanctioneerd indien u onvoldoende voorafbetalingen heeft gedaan doorheen het jaar.

De sanctie bestaat uit een belastingvermeerdering van 6,75 % voor vennootschappen en 2,25 % voor eenmanszaken.

U kan deze belastingvermeerdering ‘wegwerken’ door voorafbetalingen te doen.

Wanneer vooraf betalen?

U kan ervoor opteren om ieder kwartaal 1/4de van de geraamde belastingschuld vooraf te betalen.

U kan er echter ook voor kiezen om de voorafbetaling al volledig te storten in het eerste kwartaal. Deze voorafbetaling is immers de meest voordelige. Het volstaat dan om ongeveer 75 % van de geraamde belastingschuld te betalen om een belastingvermeerdering te vermijden.

De voorafbetaling van het tweede kwartaal is al iets minder voordelig. U moet dan ongeveer 90 % van de geraamde belastingschuld betalen om een belastingvermeerdering te vermijden.

Betaalt u, volgens de normale regels, enkel vooraf in het derde en/of het vierde kwartaal, zal u meer moeten betalen dan de uiteindelijke belastingschuld om een belastingvermeerdering te vermijden. Niet zo handig dus.

Impact corona-maatregelen

De corona-maatregelen zullen ongetwijfeld een zware economische impact hebben op tal van ondernemingen. Hoewel de maatregelen u misschien niet rechtstreeks raken, kunnen de negatieve gevolgen op de economie via uw klanten toch doorsijpelen naar uw bedrijf. In dat verband heeft de fiscus al aangekondigd dat de corona-crisis aanvaard zal worden als reden om een waardevermindering te boeken op klantenvorderingen.

Hoe groot de impact zal zijn, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Om hieraan tegemoet te komen en de zelfstandigen en bedrijven niet extra te sanctioneren omdat ze vandaag hun deuren moeten sluiten, besliste de minister van Financiën nu ook om de belastingvermeerderingsregels wegens onvoldoende voorafbetalingen te versoepelen.

Dit gebeurt aan de hand van een verhoging van de voordelen voor voorafbetalingen in het derde en vierde kwartaal. Voor de voorafbetalingen van het derde kwartaal (uiterlijk 10 oktober) worden de voordelen opgetrokken van 6% naar 6,75% (voor zelfstandigen van 2% naar 2,25%), voor het vierde kwartaal van 4,5% naar 5,25% (voor zelfstandigen van 1,5% naar 1,75%). Bijkomende voorwaarde voor vennootschappen om van deze tijdelijke regeling te genieten, is dat zij tussen de periode van 12 maart tot 31 december 2020 geen dividenden mogen uitkeren en/of kapitaalsverminderingen mogen doorvoeren.

Indien u denkt dat uw onderneming niet geraakt zal worden door de coronacrisis kan u de voorafbetaling perfect voor 10 april uitvoeren.

U kan er echter ook voor opteren om de voorafbetaling van het eerste kwartaal over te slaan en deze in te halen in het tweede kwartaal (uiterlijk 10 juli). U geniet dan voorlopig van een betere liquiditeit, maar dient in het tweede kwartaal ongeveer 90 % van de geraamde belastingschuld vooraf te betalen i.p.v. 75 %. Gelet op de tijdelijke regeling kan u er tevens voor kiezen om pas tegen 10 oktober uw eerste voorbetaling voor 2020 uit te voeren, zij het dan wel dat u dan 100% van uw geraamde belastingschuld dient vooraf te betalen om geen belastingvermeerdering te ondergaan.

Hopelijk is er tegen het betalingsmoment op 10 juli meer duidelijkheid over de impact van de corona-maatregelen op de winst van boekjaar 2020.

Uw dossierverantwoordelijke staat u graag met raad en daad bij om in deze moeilijke tijden de juiste afweging te maken!

Gerelateerde nieuwsartikels