Covid-19: Steunmaatregelen: een stand van zaken

Zowel de Federale regering als de Vlaamse regering hebben na de coronamaatregelen snel steunmaatregelen aangekondigd. Deze steunmaatregelen werden geënt op bestaande regelingen, met name op de hinderpremie (bv. bij openbare werken) en het overbruggingsrecht.

Covid-19 April 01, 2020

Op 1 april werd daarnaast ook een Vlaamse compensatiepremie aangekondigd voor de bedrijven die niet kunnen genieten van de hinderpremie.

De snelheid waarmee de maatregelen werd aangekondigd is lovenswaardig, maar zorgt helaas ook voor veel onduidelijkheid. Hierna proberen we wat meer duidelijkheid te scheppen.

Allereerst: het is mogelijk om de hinderpremie en de compensatiepremie enerzijds en het overbruggingsrecht anderzijds te combineren.

1) Vlaamse hinderpremie

De Vlaamse regering voorziet voor elke onderneming die verplicht haar deuren moest sluiten door de coronamaatregelen een hinderpremie van € 4.000,00 en bijkomend € 160,00 per dag dat de maatregelen verlengd worden vanaf 6 april, voor zover die dag samenvalt met een normale openingsdag.

Ondernemingen die niet verplicht zijn om te sluiten (bv. bouwonderneming, transportfirma, bakkerij, kinesist, …) maar omwille van hygiëne- of veiligheidsredenen beslissen om “vrijwillig” te sluiten, vallen buiten het toepassingsgebied. Vastgoedkantoren zouden dan weer wel onder de regeling vallen.

De Vlaamse regering heeft op 1 april wel aangekondigd dat de bedrijven die buiten het toepassingsgebied van de hinderpremie vallen, beroep kunnen doen op een compensatiepremie (zie verder).

De hinderpremie is bovendien enkel bedoeld voor ondernemingen met een fysieke vestiging, bv. een winkel, een handelszaak, een toonzaal of een praktijk waar normaal gezien klanten ontvangen worden. Typevoorbeelden zijn een horecazaak, een doe-het-zelf-zaak, een kapsalon of een fitnesszaak. Daarnaast vallen ook ambulante handelaars en marktkramers onder het toepassingsgebied. U vindt hier een volledig overzicht.

De aanvraag is sinds 26 maart 2020 mogelijk via de website van Vlaio via deze link. Hier vindt u ook een overzicht van de voorwaarden en een overzicht van de veel gestelde vragen terug.

Momenteel kunnen wij als mandataris nog geen aanvragen indienen, tenzij na het doorlopen van een zeer ingewikkelde volmachtenprocedure. Ons beroepsinstituut ITAA is momenteel in onderhandeling met Vlaio en het kabinet van de bevoegde minister zodat wij als accountant de aanvragen op een eenvoudige en efficiënte manier kunnen indienen.

Wij vragen u dan ook vriendelijk om nog even geduld uit te oefenen.

Mocht u de premie toch reeds zelf willen aanvragen, kan dat uiteraard ook. U kan de Itsme-app overigens vrij makkelijk installeren op uw smartphone met uw bankkaart en uw inlogbakje van de bank (www.itsme.be). Mocht u moeite hebben met inloggen, laat gerust iets weten.

De premie wordt in principe uitbetaald binnen de 14 dagen na de aanvraag. De federale regering heeft al laten weten dat er geen belasting verschuldigd zal zijn op de premie.

2) Vers van de pers: Vlaamse compensatiepremie

De Vlaamse regering kondigde op 1 april aan dat bedrijven die niet verplicht moeten sluiten en bijgevolg geen recht hebben op de hinderpremie, wel recht zullen hebben op een eenmalige compensatiepremie van € 3.000,00 indien zij een omzetverlies lijden dat groter is dan 60 %. Die omzetdaling moet aangetoond worden in vergelijking met de omzet van het jaar voordien of met het financieel plan voor starters.

De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

De premie geldt ook voor wie in bijberoep werkt en minstens evenveel bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor zelfstandigen in bijberoep die bijdragen betalen op een inkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 is ook een premie voorzien, maar dan van € 1.500,00. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen die verplicht moeten sluiten, maar niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80 % of meer.

Meer details vindt u hier terug.

De aanvraag zou net zoals bij de hinderpremie via de website van Vlaio moeten gebeuren.

3) Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is in feite een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen en bedraagt bruto € 1.291,69 per maand (€ 1.614,10 met gezinslast). Het overbruggingsrecht wordt toegekend indien u verplicht bent om geheel of gedeeltelijk te sluiten omwille van de coronamaatregelen, maar ook indien u vrijwillig meer dan 7 opeenvolgende kalenderdagen uw zaak sluit, bv. omwille economische redenen of hygiëne- of veiligheidsmaatregelen. U mag tijdens deze 7 dagen enkel taken van gering belang uitvoeren (bv. beantwoorden mails en telefoons, facturatie).

Voor medische beroepen heeft men voorzien in een uitzondering. Deze mogen tijdens de 7 dagen vrijwillige sluiting wel dringende medische behandelingen uitvoeren. Denk bv. aan een oogarts die dringend een operatie moet uitvoeren.

Zowel zelfstandigen met een eenmanszaak, vrije beroepsbeoefenaars als bedrijfsleiders komen in aanmerking.

Het overbruggingsrecht wordt aangevraagd bij uw sociaal verzekeringsfonds. Ons corona-team kan deze aanvraag voor u verzorgen. Laat uw gegevens hier achter, wij doen het nodige.

Let op: het hierboven vermelde bedrag is een bruto bedrag. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt hierop geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. De uitkering zal volgend jaar wel mee aangegeven moeten worden in de belastingaangifte, waarbij het belastingtarief kan oplopen tot 50 %. De uitkering wordt immers samen met uw andere beroepsinkomsten belast aan het progressieve tarief.

Voorlopig wordt het overbruggingsrecht voorzien voor de maanden maart en april 2020. Afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis kan het overbruggingsrecht nog uitgebreid worden naar de volgende maanden.

Wij houden u op de hoogte. Op onze website vindt u steeds de meest recente informatie. Voor vragen kan u steeds terecht op 089/329540 of corona@fineko.be

Gerelateerde nieuwsartikels