Covid-19: Bankenplan coronacrisis uit de startblokken

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis.De maatregelen stoelen op twee pijlers:

 • De financiële sector verleent uitstel van betaling tot en met 30 september 2020 aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen, en ook aan hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen
 • De federale overheid activeert een garantieregeling (ter waarde van 50 miljard euro) voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken tot en met 30 september 2020 verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

Vers van de pers

Zopas maakte Febelfin het Charter betalingsuitstel bekend :

https://www.febelfin.be/nl/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Het charter is duidelijk, overzichtelijk en somt op:

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden;
 • wanneer betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen.

Een aantal aandachtspunten

 • de maatregel geldt voor in België gevestigde KMO’s, zelfstandigen, non-profitorganisaties en niet-financiële ondernemingen die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis;
 • kapitaalaflossingen worden uitgesteld gedurende maximaal zes maanden, intresten blijven lopen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.
 • De onderneming/organisatie mag geen achterstal hebben op de aflossing van lopende kredieten, bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of minder dan 30 dagen achterstal hebben op lopende kredieten, bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020;
 • De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering;
 • Leasing en factoring vallen niet onder de maatregel en moeten afzonderlijk benaderd worden met het oog op een oplossing.

Termijnen

 • aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, lopen tot uiterlijk 31 oktober 2020.

Praktisch

Indien u denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, contacteer onverwijld uw bank.

Uiteraard kunnen wij u hierbij professioneel begeleiden en ondersteunen, door samen met u uw dossier te verdedigen, de nodige informatie te verstrekken en een onderbouwd financieel plan op te stellen.

Ook indien u niet voldoet aan de voorwaarden maar toch nood heeft aan betalingsuitstel of een nieuw krediet, begeleiden wij u graag om samen met de bank op zoek te gaan naar de beste oplossing.

Twijfel niet om uw dossierverantwoordelijke of ons coronateam te contacteren via corona@fineko.be indien u vragen heeft of ondersteuning wenst.

Gerelateerde nieuwsartikels