De FOD Financiën heeft eind juli aan iedere vennootschap, die in 2015/2016 een bijzondere liquidatiereserve heeft aangelegd (voor de aanslagjaren 2013 en 2014), een aangetekende brief verstuurd om de bezwaartermijn tegen de bijzondere liquidatiereserve in te korten van 10 jaar naar 6 maanden (na ontvangst van de brief).

Hiermee wil de fiscus vermijden dat de anticipatieve heffing van 10 % nog steeds teruggevorderd kan worden indien blijkt dat de bijzondere liquidatiereserve destijds niet aangelegd mocht worden. De fiscus kan de liquidatiereserve dan verwerpen, maar tot nu toe kon de anticipatieve heffing van 10 % dan ook teruggevorderd worden.

Door middel van deze brief wordt de bezwaartermijn om de anticipatieve heffing van 10 % terug te vorderen definitief vastgelegd op 6 maanden na ontvangst van de brief. De fiscus behoudt zich wel nog steeds het recht voor om de bijzondere liquidatiereserve bij een latere controle te verwerpen indien blijkt dat ze niet aangelegd mocht worden. In dat geval zal de anticipatieve heffing van 10 % die betaald werd, niet meer gerecupereerd kunnen worden.

Wij hebben destijds een analyse gemaakt waarbij het maximumbedrag en de voorwaarden om de bijzondere liquidatiereserve aan te leggen grondig werden nagekeken. U mag er dus op rekenen dat de bijzondere liquidatiereserve destijds correct werd aangelegd en mag de brief bijgevolg verticaal klasseren.

Mocht u hieromtrent nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan zeker even contact op met uw dossierverantwoordelijke !

Gerelateerde nieuwsartikels