Praktische gevolgen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voor uw vennootschap

Vennootschapsrecht

Check uw bestuursstructuur voor 1 januari 2020

  Zoals we eerder al meldden, is de nieuwe vennootschapswetgeving op 1 mei 2019 in werking getreden. Het nieuwe wetboek is van toepassing op vennootschappen die opgericht werden vanaf 1 mei 2019 en op bestaande vennootschappen die voor de toepassing van het nieuwe WVV kiezen via een statutenwijziging (de zogenaamde ‘opt-in’).

  Uiterlijk 1 januari 2024 moeten bestaande vennootschappen hun statuten hebben aangepast. De dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek zijn echter al vanaf 1 januari 2020 van toepassing op bestaande vennootschappen, zelfs als de statuten nog niet aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving.

  We willen graag uw aandacht vestigen op één van die bepalingen, die mogelijk een impact kan hebben op de bestuursstructuur van uw vennootschap.

  Sommige bestuursstructuren zijn vanaf 1 januari 2020 immers verboden, zodat u mogelijk geconfronteerd kan worden met een onregelmatig samengesteld bestuursorgaan. Dit kan ervoor zorgen dat u hieraan de nodige aanpassingen zal moeten doorvoeren.

  Zo schaft de nieuwe vennootschapswetgeving de praktijk van de zogenaamde ‘dubbele petjes’ af. Voortaan kan één persoon slechts in één hoedanigheid deel uitmaken van het bestuursorgaan.

  Dit heeft tot gevolg dat een natuurlijke persoon slechts in één hoedanigheid mag zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De constructie waarbij in het bestuursorgaan van de vennootschap een natuurlijke persoon in persoonlijke naam tot bestuurder/zaakvoerder benoemd is en tegelijk ook nog eens vaste vertegenwoordiger is van een rechtspersoon-bestuurder, wordt dus uitdrukkelijk verboden.

  Het nieuwe wetboek verduidelijkt bovendien dat enkel een natuurlijke persoon kan worden aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder.

  Deze maatregelen zorgen er dus voor dat u mogelijk de bestuursstructuur van uw vennootschap zal moeten herzien. In de meeste gevallen kan dit via het houden van een eenvoudige bijzondere algemene vergadering tot ontslag en benoeming, gevolgd door een publicatie in het Belgisch Staatsblad. We adviseren u dus om tijdig uw bestuursorgaan te controleren en – indien nodig – actie te ondernemen.

  Nieuwe benamingen voor bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020

   Vanaf 1 januari 2020 wordt uw bestaande ‘bvba’ automatisch omgedoopt tot ‘BV’, zelfs als u uw statuten nog niet heeft aangepast aan de nieuwe wetgeving. Ook bent u vanaf deze datum geen ‘zaakvoerder’ meer, maar wel ‘bestuurder’.

   Om discussies te vermijden zorgt u er dus best voor dat uw briefpapier, algemene voorwaarden, website, nieuwe overeenkomsten en andere communicatiedragers vanaf 1 januari 2020 de correcte rechtsvorm vermelden.

   Sarah Leekens

   Jurist

   Gerelateerde nieuwsartikels