Negatieve rente: een probleem of opportuniteit?

Negatieve rente. Tien jaar geleden had men je gek verklaard, maar door het aanhoudende negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is het toch zover kunnen komen. Wij zien daarin niet noodzakelijk problemen, maar ook opportuniteiten.

Ondernemersadvies Managementadvies September 23, 2021

Vanaf een bepaald grensbedrag tellen verschillende banken een negatieve rente op tegoeden op een zicht- of spaarrekening. Door het lage - zelfs negatieve - rentebeleid van de ECB worden banken aangespoord om goedkope kredieten te verschaffen om op die manier de economische groei aan te zwengelen.

De keerzijde van dit beleid is dat banken niet weten wat ze nu precies moeten doen met de deposito’s van klanten, waarop ze in feite geld verliezen. Vandaar ‘negatieve rente’: het verlies wordt minder groot en depositohouders zullen geneigd zijn om hun gelden te verplaatsen, of beter nog: te activeren.

Verschillen tussen banken en klanten

Belangrijk om weten is dat banken verschillende grensbedragen én verschillende negatieve rentetarieven hanteren, ondanks het feit dat zij zelf eenzelfde percentage moeten betalen aan de ECB om hun tegoeden te parkeren. De spreiding van tegoeden over verschillende banken is dan ook niet alleen goed risicobeheer, maar ook nuttig om negatieve rente te vermijden of te verminderen.

Bovendien hanteren banken ook intern verschillende regels afhankelijk van uw ‘positie’ als klant. Bent u totaalklant of heeft u enkel een zicht- en een spaarrekening? Het maakt een wereld van verschil.

Oplossingen voor negatieve rente

De meest voor de hand liggende oplossing om negatieve rente te vermijden, is de liquide middelen te activeren. Een investering door uw bedrijf met eigen middelen behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden, maar ook de overstap van een spaarrekening naar een beleggingsportefeuille met een potentieel hoger rendement dan een negatieve rente. Let wel: een hoger rendement gaat hand in hand met een hoger risico.

Soms heeft u de liquide middelen nodig als buffer in de onderneming. Laat u dan ook niet van de wijs brengen door een soms relatief beperkte negatieve rente.

Er zijn ook andere oplossingen. Denk aan het uitkeren van de liquidatiereserves van uw vennootschap aan privé en zo een gedeelte van de liquide middelen naar privé-overschrijven of een investering in vastgoed of een aanvullende storting in uw pensioenverzekering.

Fiscale pleister op de wonde

Alvast een klein beetje goed nieuws: de fiscus heeft bevestigd dat negatieve rente aftrekbaar is als beroepskost. Weliswaar enkel voor vennootschappen en eenmanszaken, niet voor privérekeningen.


Fineko aug21 017

Jan Duchateau

Financieel adviseur

Gerelateerde nieuwsartikels