Is uw vennootschap of vereniging reeds WVV-proof ?

In principe heeft u tijd tot 1 januari 2024 om uw statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving aan te passen.

Toch wacht u beter niet tot het laatste moment.

Sedert 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen automatisch op uw vennootschap van toepassing. Eventuele statutaire bepalingen die strijdig zouden zijn met deze dwingende bepalingen worden voor niet-geschreven gehouden. Er kan dus wel verwarring ontstaan door tegenstrijdigheden tussen uw statuten en de nieuwe vennootschapswetgeving.

Ook is het zo dat als uw statuten oude regels bevatten over een regel waarin het nieuwe recht soepeler is, uw oude (strengere) statuten toch van toepassing zijn. Door een statutenwijziging kunt u maximaal gebruik maken van de vele opportuniteiten uit het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Denk bv. aan de mogelijkheid om interimdividenden uit te keren of het eenhoofdig bestuur in de NV.

Uiteraard kunnen wij u hierbij begeleiden.

Wij zorgen voor:

Zorgen voor

1

Screening van uw statuten en bijstand bij de aanpassing van uw statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving. We zorgen er voor dat alle optimalisatiemogelijkheden en flexibiliteit, geboden door de nieuwe vennootschapswetgeving, waar mogelijk ook effectief in uw statutentekst verwerkt worden;

Zorgen voor

2

Screening van de huidige bestuursstructuur, rekening houdende met het verbod op de dubbele bestuursmandaten zoals opgelegd door de nieuwe vennootschapswetgeving. Indien we onverenigbaarheden vaststellen, gaan we samen met u na welke de mogelijke alternatieven zijn en zorgen we voor de nodige aanpassingen en bijhorende formaliteiten.

Zorgen voor

3

Controle en aanpassing van uw aandelenregister aan de bepalingen van de nieuwe vennootschapswetgeving. Indien gewenst maken we een elektronisch aandelenregister op.

Zorgen voor

4

Indien gewenst, zorgt ons fiscaal-juridisch team ook voor een juridische screening en update van uw aandeelhoudersovereenkomst, algemene voorwaarden, huurovereenkomsten of managementovereenkomsten.

    Gerelateerde nieuwsartikels