Budgettering

Budgettering January 01, 2023
Budgettering

Inleiding : Een klare kijk op de toekomst

Ooit al eens het gevoel gehad dat u met uw onderneming in een Porsche zit waarvan het stuur kapot is. De onderneming gaat in volle vaart vooruit, zonder iemand aan het stuur die de richting bepaalt. Op dat ogenblik kan u enkel hopen dat er geen botsing gebeurt.

Om zulke situaties te voorkomen, trachten wij elke ondernemer te begeleiden d.m.v. het opmaken van budgetten.

Maandelijkse budgetopvolging

Bij de start van de samenwerking wordt een maandelijks budget opgemaakt. De voorbereiding daarvan gebeurt in nauwe samenwerking met de ondernemer waarbij er vooral gekeken wordt naar de toekomst rekening houdend met het verleden.

Van zodra het budget klaar is, zal er gestart worden met een periodieke opvolging. Dit kan op maandelijkse basis gebeuren door de actuele cijfers te vergelijken met de gebudgetteerde.

Indien er grote afwijkingen worden gedetecteerd, zullen deze in overleg met de ondernemer bekeken en behandeld worden.

Zodoende heeft de ondernemer weer zelf het roer (stuur) in handen en kan er op gepaste wijze proactief actie ondernomen worden.

Rapportering

De periodieke opvolging van actuele cijfers en budgetten heeft als voordeel dat het opmaken van maandelijkse rapporteringen veel efficiënter en sneller kunnen gebeuren.

Indien de onderneming lid is van een grotere groep, kunnen wij ondersteuning bieden bij de administratieve lasten die zulke rapporteringen met zich meebrengen.

Strategisch pad naar een succesvolle toekomst

Het verloop van het interne proces is belangrijk voor elke onderneming.

Gebruikt de onderneming het juiste softwarepakket?

Zijn de verantwoordelijkheden voldoende gespreid over de personeelsleden?

Het vergt wat energie om het interne proces binnen de onderneming op een optimaal niveau te krijgen. Van zodra dit niveau bereikt is, kunnen echter de vruchten geplukt worden. Daardoor kan de focus weer voor 100% naar de activiteit gaan.

Slotwoord

De experten van Fineko fungeren als sparring partner van elke ondernemer. Samen gaan we de uitdaging aan om grip te krijgen op de toekomstige cijfers en de onderneming op een gezonde manier te doen groeien.

Ons team

Bij Fineko kan u rekenen op kennis van zaken m.b.t. het overnameproces met alle valkuilen en opportuniteiten, een persoonlijke aanpak afgestemd op uw onderneming. Een bedrijf kopen of verkopen wilt u toch alleen tegen de beste voorwaarden en met kennis van alle risico’s? Kom gerust langs bij ons met uw vragen en wij helpen u graag verder.


Corp finance 018b
Elk project binnen Corporate Finance is anders. Het is net die afwisseling die onze rol als financiële sparringpartners zo boeiend maakt - Pieter Van den Broucke

Gerelateerde nieuwsartikels