Stijn De Prins

Met een loopbaan van ruim 25 jaar in fiscaal advies heeft Stijn De Prins, sinds 2012 vennoot bij Fineko, het werkterrein van fiscaliteit en accountancy ingrijpend zien evolueren. Als IT-minded professional heeft hij een zwak voor digitalisering en automatisering binnen het kantoor, om zo de dienstverlening aan klanten naar een hoger niveau te tillen. In dit artikel schetsen we een portret van Stijn.

Stijn

Ruime ervaring in fiscaal advies

Stijn De Prins startte zijn carrière in 1996 bij een van de Big 4-spelers. Hij licht toe: “Als Senior Accountant spijkerde ik er mijn kennis over diverse fiscale en boekhoudtopics grondig bij, gecombineerd met to-the-point klantenadvies. Deze periode was een zeer goede leerschool. Toen in 2004 bij Fineko een vacature voor dossierverantwoordelijke vrij kwam, greep ik mijn kans. Ik was erg blij met deze overstap, omdat ik terecht kwam in een hecht team van gedreven adviseurs. Ook de informele en warme sfeer binnen het kantoor bevielen me heel erg. En dat is nog steeds zo!”

“De eerste vijf jaar werkte ik als bediende, waarbij ik klanten begeleidde en adviseerde in fiscale dossiers. De eindverantwoordelijkheid van deze dossiers lag bij een vennoot of senior dossierverantwoordelijke. Rond 2010 kreeg ik de kans om zelf Senior dossierverantwoordelijke te worden. Tegelijk werd ik intern klaargestoomd om de rol van vennoot op te nemen. Die uiteindelijke overstap – van bediende naar vennoot – gebeurde in september 2012, omwille van het overlijden van collega-vennoot Luc This. Binnen de Fineko-kantoren was Luc onder meer verantwoordelijk voor het IT-beheer. Die taak werd dus een van mijn verantwoordelijkheden. Je zou me dus in feite CIO van het kantoor kunnen noemen.”

IT-minded

Die verantwoordelijkheid voor het interne hard- en softwarebeheer was geen toeval. Stijn is immers gepassioneerd met IT bezig. “Vroeger werden bij klantendossiers de proef- en saldibalans uit een dossier gehaald en manueel overgetypt in Word of Excel. Die oude manier van werken was niet alleen zeer tijdrovend, maar vergrootte ook de kans op menselijke fouten. Vanuit mijn passie voor IT startte ik met het ontwikkelen van werkdocumenten en sjablonen in Excel, om op die manier een eerste aanzet voor automatisering te geven. Al snel kreeg ik de steun van collega’s – ook vennoten – om dit verder uit te werken. Vandaag maakt die automatisering deel uit van het DNA van ons kantoor. We zetten erg fel in op digitalisering, waarbij we routinetaken uit handen nemen van de medewerkers. Zo kunnen ze maximaal focussen op klantenadvies.”

Kwaliteitsvol klantenadvies

Die shift naar digitalisering levert een win-winsituatie op voor kantoor en klanten. Stijn legt uit: “Vroeger legde je als adviseur vaak een lang voortraject af in een klantendossier. We staken veel energie en tijd in het genereren en verwerken van gegevens. Die lange voorbereidingstijd ging ten koste van klantenadvies. Dankzij digitalisering en AI is deze voorbereidingstijd vandaag een pak korter, waardoor we dus meer tijd hebben om samen met de klant waardevolle info uit te wisselen. En omdat we ook met actuelere info kunnen werken, spelen we korter op de bal van fiscale of boekhoudwetgeving die voortdurend wijzigt. Door de voorspellende kracht van megadata zal dit volgens mij de komende jaren alleen maar toenemen.”

“Sowieso word ik heel erg getriggerd door de mogelijkheden die nieuwe technologie ons kantoor biedt om repetitieve taken uit het takenpakket van collega’s te halen en via eenvoudige ingrepen efficiënter aan de slag te gaan. We merken trouwens dat – mede door deze digitale shift – klanten steeds veeleisender worden. Omdat we met Fineko uitgegroeid zijn tot een onestopshop voor advies, slagen we er steeds in om dienstverlening op maat te brengen.”

Drukgevulde agenda als vennoot

Als vennoot moet Stijn regelmatig switchen tussen diverse taken: “Vandaag ben ik nog steeds senior dossierverantwoordelijke. Samen met mijn collega’s detecteer ik knipperlichten waarvan klanten wakker liggen – van personenbelasting tot successieplanning – om daarna samen oplossingen uit te werken. Ik blijf ervan genieten om met klanten in dialoog te gaan en te bekijken hoe we vraagstukken uit het verleden kunnen aanpakken en kunnen anticiperen op toekomstige issues. Met Fineko kunnen we de klant in zijn levensfase van a tot z ontzorgen. Dit is een belangrijke extra meerwaarde die we bieden ten opzichte van kleine kantoren.”

“Daarnaast neem ik mijn rol als CIO op, om op die manier het kantoor klaar te stomen voor de toekomst. Met de inzet op digitalisering willen we trouwens ook onze naambekendheid en aantrekkelijkheid bij schoolverlaters vergroten. Want door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het niet evident om nieuw talent voor onze afdelingen te vinden.”

“Ten slotte zie ik het als mijn taak om collega’s zo goed mogelijk te coachen, vertrouwen te geven en onderling ideeën te laten uitwisselen. Binnen Fineko maken we gebruik van een ‘spaghettistructuur’: onze medewerkers werken niet voor één persoon, waardoor ze in aanraking komen met andere invalshoeken. Iedereen werkt dus voor iedereen. Die werkwijze biedt collega’s de kans om veel bij te leren, wat het klantenadvies alleen maar ten goede komt.”