Standaard rekeningstelsel

Watermerk A4 vol hoogres

Hieronder in bijlage onze indeling van het standaard rekeningenstelsel voor boekhoudplichtige ondernemingen andere dan verenigingen en stichtingen.