Waardebepaling

Waardebepaling January 01, 2023
Waardepaling8

Waardebepaling

Of het nu in het kader is van een overname of een familiale aandelenoverdracht, elke ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met de vraag om een correcte waardering uit te voeren van een bedrijf. U kan hierbij denken aan de verkoop van uw eigen onderneming, een aankoop van een ander bedrijf waarin u interesse heeft, een management buy out / buy in, een fusie met een sectorgenoot of splitsing, interne herstructurering, wijziging in het aandeelhouderschap of een opvolging door de volgende generatie. Een objectieve waardebepaling is immers het startpunt van een lange rit.

De waarderingsmethoden

Bij Fineko Corporate finance bepalen onze specialisten de marktwaarde van een onderneming op basis van gangbare waarderingsmethodes afhankelijk van uw specifieke situatie:

Discounted cashflow methode

Onze DCF methode vertrekt van de vraag wat het bedrijf gaat opbrengen in de toekomst waardoor realistische projecties centraal staan. We berekenen de waarde door de vrije cashflows in toekomstige jaren uit te drukken in een bedrag vandaag. Vanuit economisch oogpunt is dit de meest verantwoorde methode want we houden rekening met de toekomst, marktomstandigheden, het risico dat schuilgaat en de tijdswaarde van geld. We gebruiken een verdisconteringsvoet die rekening houdt met de kost van het eigen vermogen en het vreemd vermogen.

EBITDA multiple methode

Waarderingsmultiples van vergelijkbare ondernemingen kunnen veelal waardevolle input betekenen voor de bepaling van een marktwaarde. Dit op voorwaarde dat je vergelijkbare ondernemingen vindt qua activiteiten, opbouw en marktprofiel. Zo kunnen we de EBITDA van het te waarderen bedrijf vermenigvuldigen met een multiple om te komen tot de ondernemingswaarde. Voor start-ups is deze methode bijvoorbeeld minder geschikt.

Gecorrigeerd eigen vermogen

Het eigen vermogen van het bedrijf wordt herrekend o.b.v. meer- of minderwaarden op activa of passiva. Hierdoor houdt de waarde enkel rekening met het in het verleden opgebouwd vermogen en is typisch bruikbaar bij vastgoedvennootschappen of holdings.

Onze Fineko aanpak

Bij Fineko gaan we verder dan enkel een waardebepaling want het financieel plan bepaalt de koers van uw bedrijfsvoering en dit interageert met uw waarde. Wij vertrekken vanuit de cijfers van het verleden om vervolgens de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf in cijfermatige projecties weer te geven. Daarnaast houden wij ook rekening met de waarde van uw immateriële vaste activa, er zit immers ook waarde in uw onderneming dat u niet meteen kunt aflezen uit de cijfers. Zoals de waarde van uw merknaam of uw technologie.

Ons team

Bij Fineko kan u rekenen op kennis van zaken m.b.t. het overnameproces met alle valkuilen en opportuniteiten, een persoonlijke aanpak afgestemd op uw onderneming. Een bedrijf kopen of verkopen wilt u toch alleen tegen de beste voorwaarden en met kennis van alle risico’s? Kom gerust langs bij ons met uw vragen en wij helpen u graag verder.


Corp finance 063b
Het corporate finance team van Fineko staat u bij met advies en begeleiding bij alle facetten van het ondernemerschap - Katrien Willems

Gerelateerde nieuwsartikels