Begeleiding bij overname

Overname January 01, 2023
Budgettering

De weg naar een optimale deal is complex en behelst meer dan het bepalen en betalen van de overnameprijs door de eerste de beste kandidaat. Tijdens dit hele traject van beslissing tot uiteindelijke aan- of verkoop kan u best een vast stramien volgen. Onze Fineko experten lichten de verschillende fasen toe van een transactie:

Voorbereiding

Als eerste bekijken we het voorwerp van de transactie: gaat het over een aandelenoverdracht of een overdracht van het handelsfonds (activa)? Erna komt een grondige analyse die de basis vormt voor een waardebepaling, een informatiememorandum (voorstellingsdossier) samen met een blind profile (anonieme beknopte samenvatting). Het is als het ware de brochure van uw bedrijf dat een beeld geeft over de geschiedenis, activiteiten, omzetsegmentatie, organisatiestructuur, financiële kerncijfers… Er wordt ook een lijst gemaakt van potentiële kandidaten.

Commercialisering

De benaderde kandidaten moeten een NDA (non disclosure agreement of geheimhoudingsverklaring) ondertekenen zodat de ontvangen informatie vertrouwelijk blijft. Allerhande vragen worden gecoördineerd om over te gaan tot de LOI (Letter of intent, intentieverklaring of voorakkoord). Dit contract is nog niet bindend, wel wordt er opgenomen dat de kandidaat bereid is een bepaalde prijs te betalen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan die zullen blijken uit het due diligence onderzoek.

Due diligence (DD)

Het DD rapport is een grondige doorlichting (boekenonderzoek) van de onderneming op allerhande facetten: een scan van financiële, operationele, juridische, fiscale en sociale informatie. Zo worden transactierisico’s ingedijkt waardoor we de waarde van uw deal optimaliseren. Onze klant kan zowel kopende als verkopende partij zijn waarbij we bij deze laatste risico’s vroegtijdig opsporen ter anticipatie op vragen van een koper. Kortom, de DD versterkt uw geloofwaardigheid en maakt de onderhandelingen meer transparant.

Onderhandeling

Tijdens deze fase kijken we naar bv. garanties, opschortende voorwaarden, waarde vs. prijs, synergiën of de manier waarop de prijs betaald zal worden. Eens een akkoord bereikt, wordt de SPA (Sale & purchase agreement of koop-verkoopovereenkomst) opgesteld.

Finaliseren

In deze tussenperiode wordt bv. bekeken of de voorwaarden opgenomen in de SPA ook effectief vervuld worden, of de dienstverleningsovereenkomsten op punt staan en gebeurt de communicatie naar o.a. het personeel. Uiteindelijk gaat men over tot de closing waarin de eigenlijke eigendoms- of activa overdracht en moment van betaling aanbreken.

Ons team

Bij Fineko kan u rekenen op kennis van zaken m.b.t. het overnameproces met alle valkuilen en opportuniteiten, een persoonlijke aanpak afgestemd op uw onderneming. Een bedrijf kopen of verkopen wilt u toch alleen tegen de beste voorwaarden en met kennis van alle risico’s? Kom gerust langs bij ons met uw vragen en wij helpen u graag verder. Via de QR code kan u al eens een kijkje nemen op onze website, gevolgd door de contactgegevens van onze teamleden.

Corp finance 021b
Wij vertalen complexe vraagstukken in praktische oplossingen. Onze no-nonsense aanpak en nauwe samenwerking met de eigen accountants staan hierin centraal - Eline Duchateau

Gerelateerde nieuwsartikels