BTW en medische prestaties

In de huidige regeling zijn ingrepen, behandelingen en medische prestaties verricht door medische beroepsbeoefenaars vrijgesteld van btw, met uitzondering van esthetische ingrepen.
Vanaf 1 januari 2022 is de bestaande btw-vrijstelling voor (para)medische prestaties niet meer van toepassing op “diensten die betrekking hebben op andere ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel”.
Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de btw-vrijstelling ook open te stellen voor beoefenaars van “niet-conventionele praktijken”, voornamelijk (geregistreerde) beoefenaars van homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie.
Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2022 ingrepen en behandelingen van esthetische aard zonder therapeutisch doel uitgesloten zijn van de vrijstelling en dat andere ingrepen, behandelingen en diensten van (para)medici eveneens uitgesloten zijn van de vrijstelling indien ze geen therapeutisch doel hebben.

Klik op de afbeelding om de uiteenzetting van Caroline Pesout te beluisteren.
De bijhorende PowerPoint. (Klik hier)

Intussen zijn wel al een aantal overgangsmaatregelen en toleranties bekend. (Klik hier)

Hierbij kan u ook de circulaire terugvinden. (Klik hier)