Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Wat staat er u als ondernemer fiscaal te wachten in 2020?, 23/12/2019, Archief artikels · Onze nieuwsbrief - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko ē nieuwsbrief ē archief artikels

Wat staat er u als ondernemer fiscaal te wachten in 2020?

Ondanks het feit dat een nieuwe federale regering al even (en misschien nog even) op zich laat wachten, mag u als ondernemer toch enkele fiscale wijzigingen verwachten vanaf 1 januari 2020. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

 

Tarief vennootschapsbelasting

Laat ons maar beginnen met het goede nieuws: het tarief vennootschapsbelasting daalt (normaal gezien) van 29,58 % naar 25 %. Het verlaagd tarief geldt voor boekjaren die beginnen lopen vanaf 1 januari 2020.

We spreken met twee woorden (“normaal gezien”) omdat uit de gelekte begrotingsplannen van Paul Magnette blijkt dat de PS een zeer koele minnaar is van deze tweede tariefdaling. Het is dus niet ondenkbeeldig dat de tariefdaling wordt uitgesteld, wordt aangepast of zelfs wordt teruggedraaid.

KMO’s konden de voorbije jaren al genieten van een tarief van 20,4 % op de eerste schijf van € 100.000 winst indien aan bepaalde voorwaarden voldaan werd (o.a. voldoende minimumbezoldiging). Dat tarief zakt door het wegvallen van de crisisbijdrage naar 20 %.

 

Autofiscaliteit

Het minder goede nieuws is dat de kostenaftrek van bedrijfswagens vanaf 2020 berekend wordt aan de hand van een nieuwe formule, zowel voor eenmanszaken als vennootschappen. Over het algemeen valt deze nieuwe formule nadeliger uit. Ook brandstofkosten worden vanaf 2020 volgens dezelfde formule beperkt.

Ook plug-in hybrides met een te hoge CO-uitstoot of een te lage batterijcapaciteit (zogenaamde “nephybrides”) die aangeschaft zijn vanaf 1 januari 2018 worden vanaf 1 januari 2020 zwaarder belast, zowel op het vlak van kostenaftrek als op het vlak van het voordeel van alle aard.

Enige lichtpuntje is dat we in 2020 nog mogen uitgaan van de oude norm voor de berekening van de CO2-uitstoot van uw wagen (NEDC-norm).

 

Wettelijke definitie “marktrente” rekening-courant

Het interestpercentage op uw credit rekening-courant wordt vanaf 2020 wettelijk vastgelegd op de MFI-rentevoet van november 2019, verhoogd met 2,5 %.

De rentevoet voor 2020 is nog niet bekend, maar zal allicht uitkomen rond de 4,05 %.

Anderzijds blijven de interestpercentages op uw debet rekening-courant astronomisch hoog, hoewel daar volgens recente rechtspraak toch ernstige vragen bij te stellen zijn.

 

Wijziging afschrijvingsregels

Vanaf 2020 mag u ook de klassieke truc om op het einde van het jaar een investering te doen om de winst te drukken definitief vergeten. KMO-vennootschappen moeten vanaf 2020 ook verplicht  proportioneel afschrijven. Investeert u op 31 december 2020 in een nieuwe wagen, kan u dat jaar maar voor 1/366 afschrijven. De mogelijkheid om een verhoogde rentingfactuur direct in kosten te nemen blijft bestaan, maar deze verhoogde factuur moet dan wel overeenkomen met een werkelijke waardevermindering, lees: niet overdreven hoog zijn.

De mogelijkheid voor KMO’s om bijkomende kosten (bv. registratierechten) naar wens af te schrijven (bv. op 4 jaar) verdwijnt. Deze bijkomende kosten mogen door KMO’s wel nog in één keer in kosten genomen worden of afgeschreven worden op het ritme van de bijhorende investering.

Ook het stelsel van het degressief afschrijven (dubbel van lineaire afschrijving) gaat fiscaal de prullenbak in.

 

Afschaffing of vermindering voordelige belastingregimes voor eenmanszaken en KMO’s

Voor eenmanszaken en KMO-vennootschappen wordt de 120 %-aftrek op bepaalde investeringen (o.a. in beveiliging, carpoolen en fietsen) afgeschaft.

Daarnaast wordt de investeringsaftrek voor nieuwe investeringen zowel voor eenmanszaken als voor KMO-vennootschappen vanaf 1 januari 2020 teruggebracht van 20 % naar 8 %.

 

Andere maatregelen

Vanaf 2020 zijn administratieve boetes niet meer aftrekbaar, zelfs wanneer ze betrekking hebben op een aftrekbare belasting (o.a. boetes inzake onroerende voorheffing, btw, sociale bijdragen, …).

Vennootschappen die hun aangifte vennootschapsbelasting niet of laattijdig indienen zullen belast worden op basis van een minimumwinst van € 40.000,00 (i.p.v. € 19.000,00).

Het wordt mogelijk om bepaalde belastingvrije reserves (o.a. investeringsreserves en 20 %-reserves elektrische wagens) om te zetten in belaste reserves aan een gunsttarief van 15 % vennootschapsbelasting (of 10 % mits herinvestering).

 

U merkt het, ook 2020 wordt een fiscaal uitdagend jaar En dan moet er nog een nieuwe regering komen…

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2020, waarin u opnieuw op ons advies en onze begeleiding mag rekenen. 

created & CMS
by Deltacom