Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Update steunmaatregelen, 20/05/2020, Archief artikels · Onze nieuwsbrief - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko ē nieuwsbrief ē archief artikels

Update steunmaatregelen

'

Handelshuur

'
Ingevolge de coronacrisis hebben heel wat ondernemers hun handelspand (al dan niet tijdelijk) moeten sluiten terwijl de handelshuur wel gewoon verder is blijven lopen. Dit heeft een grote impact aangezien er geen inkomsten zijn en de huurlasten voor een handelspand vaak erg hoog liggen. De huurder dient volledig te vertrouwen op de goodwill van de verhuurder, terwijl ook de verhuurder niet altijd in de mogelijkheid verkeert om huur kwijt te schelden.

'
De Vlaamse regering werkte inmiddels een steunmaatregel uit voor ondernemers die hun handelshuur niet meer kunnen betalen, en dit vanaf de maand april 2020. Zo wil de overheid maximaal 2 maanden huur voorschieten als lening, op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. Als de verhuurder bijvoorbeeld de huurgelden van april of mei kwijtscheldt, komt de Vlaamse overheid tussen - via een lening - voor de huur van de twee volgende maanden. De huurders kunnen maximaal € 25.000,00 lenen bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en die in 18 maanden tegen een rente van 2 procent terugbetalen. De terugbetaling begint na zes maanden te lopen. De uitbetaling gebeurt aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat. De banken zullen optreden als loket om de aanvragen te behandelen en de terugbetaling op te volgen. 

'
Opgelet, enkel ondernemers die door de coronamaatregelen verplicht hun locatie moesten sluiten kunnen een beroep doen op het systeem. Ook mogen er geen huurachterstallen zijn op 15 maart 2020. 

'
De concrete modaliteiten moeten nog verder worden uitgewerkt door PMV en de banken. Deze maatregel kan momenteel dus nog niet aangevraagd worden. Uiteraard volgen wij dit verder voor u op.

'

'
Uitbreiding winwinlening

'
Via de winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan Vlaamse KMO’s. Omdat het in tijden van corona voor veel ondernemers moeilijk is om de cashflow op peil te houden, breidt de Vlaamse regering deze maatregel uit door:

  • meer flexibiliteit in de looptijd: deze kan nu variëren tussen de 5 en de 10 jaar;
  • verhoging van de grensbedragen: € 75.000 uitlenen per kredietgever, € 300.000 ophalen per onderneming;
  • mogelijkheid tot verlenging van leningen die in 2020 aflopen (met fiscaal voordeel!);
  • mogelijkheid voor kleine aandeelhouders (< 5 %) om een lening verstrekken aan de onderneming waarin ze aandeelhouder zijn;
  • recuperatie van 40 % van het openstaande bedrag bij faillissement. 

Aan de rentevoet (0,875 % – 1,75 %) en het fiscaal voordeel (2,5 %) wijzigt niets. 
De regelgeving wordt momenteel voorbereid. Het is momenteel nog niet mogelijk om een winwinlening af te sluiten met de hierboven vermelde nieuwe voorwaarden. Wij houden u vanzelfsprekend verder op de hoogte. 

'

'
Fiscale maatregelen personen- en vennootschapsbelasting

'
De federale regering heeft haar goedkeuring verleend aan volgende fiscale maatregelen:

  • “Carry-back”-regeling fiscale verliezen: zowel eenmanszaken als vennootschappen zullen de fiscale verliezen van 2020 kunnen aftrekken van de winst van 2019. Zij kunnen daarbij hun voorafbetalingen terugvragen  en/of zien hun belastingafrekening van 2019 getemperd;
  • Wederopbouwreserve: op de winst van de komende drie jaar moet tijdelijk geen belasting betaald worden om het eigen vermogen terug op het peil te brengen van 2020. Alleen bedrijven die hun personeelsbestand maximaal op peil houden, komen in aanmerking. Concreet moet de loonmassa van 2020 minstens 85 procent van die van 2019 bedragen. 

'

Bedrijven die willen genieten van de steunmaatregelen mogen geen dividenden uitkeren, geen kapitaalverminderingen doorvoeren en geen transacties doen naar belastingparadijzen zonder aantoonbare economische activiteit.

'
De inwerkingtreding van beide maatregelen is nog niet voor meteen. Er is nog een lange wetgevende weg te gaan. 

'

'
Aanvraag compensatiepremie mogelijk

'
De Vlaamse compensatiepremie van € 3.000,00 (of € 1.500,00 voor zelfstandigen in bijberoep) is bedoeld voor ondernemingen die een zware impact ondervinden van de coronamaatregelen, maar niet verplicht waren om te sluiten. Deze ondernemingen hadden daarom geen recht op de hinderpremie.

'
Het gaat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, om ondernemingen  in de evenementensector, de (para)medische beroepen en technische controleberoepen die enkel nog dringende interventies mochten doen, dienstenleveranciers zoals loodgieters, schrijnwerkers en schilders en ondernemingen die essentiële diensten leveren, zoals krantenwinkels en detailhandelszaken.
Om recht te hebben op de compensatiepremie moet de getroffen onderneming een omzetdaling kennen van ten minste 60 % tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020  ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor startende ondernemingen wordt de omzet vergeleken met het financieel plan of de gebudgetteerde omzet. 

'
De gedetailleerde voorwaarden vindt u terug op de website van Vlaio (klik hier), waar u ook de aanvraag kan indienen. U heeft hiervoor wel een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer, ofwel de Itsme-app nodig. 

'
Neem gerust contact op met uw dossierverantwoordelijke om de omzetdaling te berekenen en loginproblemen te verhelpen. Op kantoor hebben we kaartlezers ter beschikking. 
De aanvraag kan ingediend worden tot 30 juni 2020. 

'

'
Fiscale behandeling hinderpremie, compensatiepremie en overbruggingsrecht

'
De regering heeft al meermaals bevestigd dat de gewestelijke premies (de hinderpremie en de compensatiepremie) vrijgesteld zijn van belasting. Het wetsvoorstel daarover is reeds goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie maar moet nog definitief goedgekeurd worden door het Parlement.

'
Het overbruggingsrecht is echter niet vrijgesteld van belasting. De Centrale Diensten van de FOD Financiën hebben ons bevestigd dat het als volgt belast zal worden:

  • Voor eenmanszaken: als vergoeding ter compensatie van een inkomstenderving, aan een tarief van 16,5 % indien de vergoeding niet hoger is dan de nettowinst van de laatste 4 jaar;
  • Voor bedrijfsleiders: als een vervangingsinkomen, aan het progressief tarief (25 % - 50 %), samen met de andere beroepsinkomsten.

'
Het overbruggingsrecht moet pas volgend jaar in de belastingaangifte worden opgenomen (aangifte inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021). Omdat er geen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het overbruggingsrecht, kan de belastingberekening bij die aangifte wel eens tegenvallen… 

created & CMS
by Deltacom