Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Stijging belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen, 22/03/2018, Archief artikels · Onze nieuwsbrief - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko ē nieuwsbrief ē archief artikels

Stijging belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen

Genieters van winsten of baten, bedrijfsleiders en vennootschappen worden gesanctioneerd wanneer ze de belasting op hun beroepsinkomen of winst niet of onvoldoende voorafbetalen. De sanctie bestaat in een “vermeerdering” van de verschuldigde belasting.

De lage rentestand van de laatste jaren leidde tot een vrij laag vermeerderingspercentage van 1,125 %. Menig belastingplichtige vond het daarom niet meer zinvol om nog vooraf te betalen. De regering vond dat uiteraard niet zo interessant en besliste daarom om de basisrentevoet aan te passen waardoor de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling vanaf 2017 is verdubbeld van 1,125% naar 2,25%. Voor vennootschappen werd het vermeerderingspercentage bij onvoldoende voorafbetalingen zelfs opgetrokken naar 6,75% voor boekjaren die een aanvang nemen vanaf 1/01/2018.

Dan maar voorafbetalen?

Voorafbetalen is nog steeds niet verplicht, maar door een voorafbetaling te doen, kunt u wel de vermeerdering vermijden.

Voor natuurlijke personen en vennootschappen waarvan het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, zijn dit de uiterste betaaldata en bijbehorende belastingvoordelen voor inkomstenjaar 2018:

 

Uiterste betaaldatum

Belastingvoordeel natuurlijk persoon

Belastingvoordeel vennootschap

10 april 2018 (VA1)

1,50%

9,00%

10 juli 2018 (VA2)

1,25%

7,50%

10 oktober 2018 (VA3)

1,00%

6,00%

20 december 2018 (VA4)

0,75%

4,50%

 

Voor vennootschappen met een boekjaar van 12 maanden waarvan de looptijd van het boekjaar niet gelijk loopt met het met kalenderjaar zijn de uiterste voorafbetalingsdata de tiende dag van de vierde, zevende, en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar.

 

Vennootschappen waarvan de einddatum van het lopende boekjaar in 2018 valt (bijvoorbeeld 30/06/2018) “genieten” nog van het oude vermeerderingspercentage van 2,25%. 

 

Geen vermeerdering voor de eerste drie (boek)jaren

Voor vennootschappen die beschouwd worden als een kleine onderneming is er geen vermeerdering van toepassing voor de eerste drie boekjaren.

 

Hetzelfde geldt voor zelfstandige genieters van winsten of baten en bedrijfsleiders die zich voor de eerste maal vestigen als zelfstandige in hoofdberoep gedurende de eerste drie jaar van de beroepsactiviteit.

 

In voorkomend geval heeft het niet veel zin om vooraf te betalen, tenzij u als natuurlijke persoon wenst te genieten van bonificatie of graag de belastingdruk spreidt. Vennootschappen kunnen niet genieten van bonificatie.

 

Hoe vroeger hoe beter

Hoe vroeger u voorafbetaalt,  hoe minder u moet voorafbetalen om een vermeerdering te vermijden.  Zo volstaat het in principe om ongeveer 60% van uw geraamde belasting vóór 10 april 2018 te storten om te ontsnappen aan de vermeerdering.

 

 

Bart Vandeloo

Fiscaal jurist

created & CMS
by Deltacom