SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko ē nieuwsbrief ē archief artikels

Nieuwe CO2-berekening: wees (ook fiscaal) op uw hoede!

Vanaf 1 september mogen in België enkel nog nieuwe auto’s worden verkocht waarvan de CO2-uitstoot berekend is volgens de nieuwe WLTP-testmethode. Die test is gevoelig strenger dan de oude NEDC-methode, hetgeen resulteert in een hogere CO2-waarde.

 

Vermits in België heel wat taksen en belastingen (BIV, voordeel van alle aard, fiscale aftrekbaarheid, …) berekend worden op basis van de CO2-uitstoot, bestond de vrees dat de nieuwe testmethode ook zou resulteren in hogere belastingen. Maar in juni 2018 stelde de minister van Financiën gerust: minstens tot 2020 zal de fiscus nog blijven uitgaan van de oude CO2-waarde, met behulp van een officiële Europese correlatietool. Ook op Vlaams niveau werd eerder al beloofd dat de nieuwe normen geen fiscale implicaties zouden hebben.

 

De vraag is echter of de correlatietool, waarbij de nieuwe WLTP-waarde wordt omgerekend naar de oude NEDC-waarde, wel op exact dezelfde waarde uitkomt. Volgens de automobielfederatie Febiac zou de omgerekende waarde gemiddeld 5 à 10 gram CO2 hoger liggen dan bij de oude test. Vooral kleinere auto’s zouden hierbij hun uitstootwaarden zien stijgen.

 

Voor de fiscale aftrekbaarheid van een wagen kan 1 gram CO2 echter een wereld van verschil maken. Wees dus (ook fiscaal) op uw hoede als u na 1 september 2018 een nieuwe wagen aankoopt en vraag de verkoper zeker hoeveel de “omgerekende WLTP-waarde” bedraagt.

created & CMS
by Deltacom