Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Gesplitste aankoop: standpunt VLABEL vernietigd, 03/07/2018, Archief artikels · Onze nieuwsbrief - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko ē nieuwsbrief ē archief artikels

Gesplitste aankoop: standpunt VLABEL vernietigd

De Raad van State heeft op 14 juni 2018 het beruchte standpunt 15004 van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) vernietigd. Dit standpunt had betrekking op de zogenaamde gesplitste aankopen en gesplitste inschrijvingen.

 

Even ter herinnering: bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed kopen de ouders het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom om te vermijden dat er bij het overlijden van de ouders erfbelasting verschuldigd is op het onroerend goed. In de praktijk schenken de ouders eerst een som geld aan hun kinderen, waarmee de kinderen vervolgens de blote eigendom betalen.

 

VLABEL aanvaardde deze techniek, doch slechts op voorwaarde dat de voorafgaande schenking van de geldsom onderworpen werd aan 3 % schenkbelasting, terwijl het voordien voldoende was dat de gelden voorafgaand aan de aankoop aan de kinderen werden geschonken, bv. via een bankgift. 

 

De Raad van State heeft dit standpunt nu vernietigd omdat er geen wettelijke grondslag voor te vinden is. VLABEL lijkt zich neer te leggen bij de vernietiging van het standpunt (zie de reactie hier) en politiek lijkt een wetgevend ingrijpen niet meteen aan de orde. In de huidige stand van de wetgeving is het dus opnieuw mogelijk om de voorafgaande schenking (van een geldsom) bij de gesplitste aankoop over te schrijven via een bankgift, zonder betaling van schenkbelasting.

 

Volgens VLABEL kunnen belastingplichtigen die wel belast werden in toepassing van dit standpunt nog een bezwaarschrift indienen binnen de wettelijke bezwaartermijn van 3 maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet. Deze zienswijze lijkt ons nogal restrictief. Voor wat betreft de aanslagen waarvoor geen tijdig bezwaarschrift meer kan worden ingediend, kan overwogen worden om een verzoek tot ambtshalve ontheffing (met een termijn van vijf jaar) in te dienen.

 

VLABEL trok dit bovenstaande standpunt ook door naar de zogenaamde gesplitste inschrijvingen (van bv. aandelen of een effectenportefeuille) waarop geen 3 % schenkbelasting werd betaald. Hiermee probeerde VLABEL de Nederlandse notarissen buitenspel te zetten voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik. Op een notariële schenking in Nederland is immers geen schenkbelasting verschuldigd.

 

De vernietiging van het standpunt maakt het nu opnieuw mogelijk om aandelen of een effectenportefeuille te schenken voor een Nederlandse notaris met voorbehoud van vruchtgebruik.

 

Let wel: indien u schenkt zonder betaling van schenkbelasting, via hand- of bankgift of voor een Nederlandse notaris, geldt nog steeds een “verdachte periode” van drie jaar na de schenking. Komt de schenker binnen de drie jaar te overlijden, zal er alsnog erfbelasting verschuldigd zijn.

 

Om bewijsredenen maakt u bij de hand- of bankgift best een begeleidend document op (een zogenaamde “pacte adjoint”), dat u door middel van een gevouwen omslag aangetekend verstuurd aan de begiftigde. De poststempel levert dan het bewijs van de datum van de schenking voor de berekening van de driejaarstermijn.

created & CMS
by Deltacom