Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Fiscaalvriendelijke uitkering van liquidatiereserves mogelijk vanaf 2020, maar.., 29/10/2019, Archief artikels · Onze nieuwsbrief - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko ē nieuwsbrief ē archief artikels

Fiscaalvriendelijke uitkering van liquidatiereserves mogelijk vanaf 2020, maar..

In 2020 verstrijkt de eerste wachtperiode van vijf jaar om fiscaalvriendelijk dividenden uit te keren uit de liquidatiereserves van boekjaar 2014 (en gebroken boekjaren 2014-2015). Deze reserves kunnen dan uitgekeerd worden aan een verlaagd RV-tarief van 5%.

Er zit echter een niet onbelangrijk addertje onder het gras. De dwingende bepalingen van het nieuw vennootschapsrecht - dat eerder dit jaar in werking trad - vereisen dat het bestuursorgaan van de besloten vennootschap (BV) en de coöperatieve vennootschap (CV) bij elke uitkering vanaf 1 januari 2020 een zogenaamde balans- en liquiditeitstest moet uitvoeren. Hierdoor zou de geplande uitkering wel eens in het gedrang kunnen komen… Tijd voor een update.

 

Eerst even recapituleren

Na het oorverdovend protest van ondernemers bij de verhoging van de Di Rupo-belasting op de liquidatiebonus van 10% naar 25% (en later 30%) in 2014, besloot de regering Michel I om een permanent systeem in te voeren, waarbij kleine ondernemingen de winst van het boekjaar elk jaar kunnen overboeken naar een zogenaamde liquidatiereserve, mits betaling van een anticipatieve heffing van 10%.

Als de kmo nadien ontbonden en vereffend wordt, dan is er geen roerende voorheffing meer verschuldigd op deze liquidatiereserves. De reeds betaalde heffing van 10% is meteen ook de eindheffing. De totale belastingdruk op de liquidatiebonus komt dan neer op 9,09%.

De maatregel maakt het echter ook mogelijk om de liquidatiereserves uit te keren tegen een gunsttarief van 5% roerende voorheffing na een wachttermijn van 5 jaar. De totale belastingdruk op het dividend komt dan neer op 13,64%.

 

 

Dividend

Dividend uit liquidatiereserve na wachttermijn van 5 jaar

Liquidatiereserve + liquidatie (ongeacht tijdstip)

Winst

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Anticipatieve heffing

/

- € 9.091

- € 9.091

Bruto dividend

€ 100.000

€ 90.909

€ 90.909

- Roerende voorheffing

- € 30.000

- € 4.545

/

Netto

€ 70.000

€ 86.364

€ 90.909

Totale belastingdruk

30%

13,64%

9,09%

 

Als u geen tijd heeft om vijf jaar te wachten, dan betaalt u bovenop de anticipatieve heffing nog eens 17% of 20% roerende voorheffing, respectievelijk voor liquidatiereserves uit winsten tot en met boekjaar 2016 en vanaf boekjaar 2017. 

Vanaf wanneer uitkeren?

De wachttermijn van vijf jaar wordt berekend vanaf de afsluitdatum van uw boekjaar. Hebt u een liquidatiereserve aangelegd in het boekjaar dat eindigde op 31/12/2014? Dan kan u deze liquidatiereserve in theorie fiscaalvriendelijk uitkeren vanaf 01/01/2020.

Voor een gebroken boekjaar dat eindigde op 31/03/2015 moet u iets langer wachten. Hier kan de liquidatiereserve fiscaalvriendelijk worden uitgekeerd vanaf 01/04/2020.

De beslissing tot uitkering van gereserveerde winsten komt toe aan de algemene vergadering. De beslissing tot uitkering zal in de praktijk dus slechts genomen worden op de jaarvergadering van het boekjaar 2019. De uitkering van een tussentijds dividend tussen de datum van afsluiting van het boekjaar (31/12/2019) en de jaarvergadering, bijvoorbeeld op 1 januari 2020, wordt immers afgeraden door de Commissie van Boekhoudkundige Normen.

Impact nieuw vennootschapsrecht

Vanaf 1 januari 2020 treden voor elke vennootschap de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking, ongeacht of de vennootschap haar statuten al heeft aangepast aan het nieuwe wetboek.

Dit heeft onder andere tot gevolg dat het bestuursorgaan van de besloten vennootschap (BV) en de coöperatieve vennootschap (CV) voor elke uitkering een zogenaamde balans- en liquiditeitstest zal moeten uitvoeren om de uitkering te verantwoorden.

Zo zal de algemene vergadering moeten verifiëren of de uitkering er niet toe leidt dat het netto-actief van de vennootschap negatief wordt of dreigt te worden. Tegelijk zal het bestuursorgaan moeten nagaan of de vennootschap, volgens te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen over een periode van ten minste 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Deze balans- en liquiditeitstest moet opgesteld worden in de vorm van een verslag. De test moet  onderbouwd worden met actueel cijfermateriaal (o.a. solvabiliteitsratio, current ratio, acid ratio, cashflowanalyse,…).

De sanctie voor een onvolledig of onjuist verslag of het negeren van het verslag is niet gering. Zo zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vennootschap en tegenover derden voor alle schade. Tegelijk kan de vennootschap ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen van de aandeelhouders, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het is duidelijk dat deze balans- en liquiditeitstest een zwaardere administratieve last aan de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap oplegt bij een dividenduitkering, ook voor een uitkering van liquidatiereserves.

De nieuwe balans- en liquiditeitstest is niet verplicht voor vennootschappen zonder beperkte aansprakelijkheid (maatschap, VOF, CommV). Voor naamloze vennootschappen (NV’s) is enkel de balanstest, zoals die reeds bestond, van toepassing.

De balans- en liquiditeitstest is trouwens van toepassing op elke uitkering vanaf 1 januari 2020: niet enkel op de uitkering van liquidatiereserves, maar ook op een gewone dividenduitkering,  tantième en uitkering van een eerder gedane inbreng (= de vroegere “kapitaalvermindering”).

 

Besluit: wees waakzaam

Het verstrijken van de wachttermijn van vijf jaar biedt u als ondernemer een uitgelezen kans om de liquidatiereserves van 2014 fiscaalvriendelijk uit te keren. Wees echter voorzichtig: keer niet meer uit dan uw vennootschap kan dragen. Zo niet, dan kan u op basis van het nieuwe vennootschapsrecht wel eens het spreekwoordelijke deksel op de neus krijgen.

 

 

Pieter Van de Sijpe

Fiscaal jurist

created & CMS
by Deltacom