Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Betaling in contanten: een overzicht, 06/09/2018, Archief artikels · Onze nieuwsbrief - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko ē nieuwsbrief ē archief artikels

Betaling in contanten: een overzicht

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme besloot onze wetgever eind 2017 om betalingen in contanten verder aan banden te leggen.

 

Deze wetgeving is zowel van toepassing op betalingen tussen ondernemingen en/of ondernemers onderling, als op betalingen door een onderneming/ondernemer aan een consument en omgekeerd. Opgelet: onder de begrippen ‘onderneming/ondernemer’ vallen ook vzw’s, stichtingen, vrije beroepers en landbouwers. Daarnaast vindt deze wetgeving niet enkel toepassing in het kader van een koop/verkoop, maar op alle betalingen ongeacht de oorsprong van de schuld (bv. schenkingen, huurovereenkomst, schadevergoeding, etc.).

 

De bovengrens voor betalingen in contanten werd vastgelegd op € 3.000,00 (inclusief btw) of de tegenwaarde ervan in een andere munteenheid. De omslachtige 10%-regel uit het verleden werd opgeheven. Voortaan mag er dus in contanten betaald worden tot voornoemd bedrag, ongeacht het totaal te betalen of geschonken bedrag. 

 

Wanneer een schuld in meerdere keren wordt betaald (bv. de betaling in schijven, meerdere  aankopen  kort  na  elkaar, etc.), worden de opeenvolgende betalingen beschouwd als “verrichtingen waartussen een verband bestaat” en geldt het toegelaten maximum van € 3.000,00 (inclusief btw) voor het geheel van de schuld.

 

Zoals elke regel kent ook deze wetgeving enkele uitzonderingen:

  • Verkoop (openbaar of onderhands) van een onroerend goed

De betaling van de aankoop- én financieringskosten mag enkel via overschrijving of bankcheque uitgevoerd worden. Er is geen andere wijze van betaling toegelaten.

  • Andere verrichtingen tussen consumenten

Er is geen beperking op betalingen in contanten tussen consumenten onderling.

  • Verrichtingen met  bepaalde  financiële  instellingen (waaronder de banken)

Met uitzondering van hetgeen vooraf gaat onder punt 1 (verkoop onroerend goed) en bij een openbare verkoop van roerende goederen (maximaal € 3.000,00) is er geen beperking op het gebruik van contanten. Een ondernemer mag dus gerust zijn dag/weekopbrengsten storten.

  • Edele metalen (goud, platina, zilver en palladium), oude metalen en koper

Contante betalingen van edele/oude metalen en koper zijn zeer strikt gereguleerd. In vele gevallen is er zelfs geen contante betaling mogelijk. Verder is identificatie verplicht als maatregel tegen diefstal en heling.

 

De toegelaten grenzen liggen daarbij gevoelig lager dan in (de meerderheid van) onze buurlanden.

  • In Nederland, Duitsland en Luxemburg kent men immers geen beperking op betalingen in contanten, al zal er bij het overschrijden van bepaalde grenzen wel een identificatieplicht, verplichting tot het uitvoeren van een cliëntenonderzoek of meldingsplicht rusten op de beroepsmatige verkoper.
  • Enkel in Frankrijk heeft men de grens gevoelig lager gelegd, betalingen in contanten zijn toegelaten tot maximaal € 1.000,00. Onze zuiderburen hebben daarbij echter wel aandacht voor buitenlanders die niet vertrouwd zijn met de strikte Franse wetgeving en voorzien in een uitzondering voor betalingen door consumenten die hun fiscale woonplaats buiten het Franse grondgebied hebben, zodat betalingen in contanten toegelaten zijn tot maximaal € 15.000,00 (vanaf 1 oktober 2018 maximaal € 10.000,00 en € 15.000,00 bij betaling aan een entiteit onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen). 

 

De toezichthoudende autoriteiten beschikken over uitgebreide onderzoeks- en vaststellingsbevoegdheden.  In de praktijk betekent dit dat zij toegang krijgen tot alle documenten van de onderneming. Indien de voorgelegde boekhoudkundige stukken, waaronder bankrekeninguittreksels, niet toelaten om te bepalen hoe de betaling werd uitgevoerd of ontvangen, mogen de controleurs er van uitgaan dat deze in contanten heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt elke betaling in contanten – behoudens tegenbewijs – onderworpen aan de bepalingen van Belgische antiwitwaswetgeving wanneer ten minste één van de betrokken partijen in België woont of er een activiteit uitoefent.

 

De sancties bij miskenning van bovenstaande regels zijn niet mals. Er kan een geldboete van maximaal 10 %, met een absoluut maximum van 1.800.000 euro, van het onwettig in contanten betaalde of geschonken bedrag opgelegd worden aan beide partijen.

created & CMS
by Deltacom