Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Overige steunmaatregelen · Coronavirus (COVID-19) - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="167"
Fineko Coronavirus (COVID-19) Overige steunmaatregelen

1) Tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Zie website RVA

Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Concreet worden de uitkeringen gedurende drie maanden verhoogd van 65% naar 70% van het loon van de werknemer in kwestie (met een maximum van € 2.754,76/maand, op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden).

'

2) Flexibiliteit steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

'

3) Uitstel betaling onroerende voorheffing

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor ondernemingen later uit te sturen om te voorkomen dat er liquiditeitsproblemen ontstaan. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor ondernemingen pas vanaf september 2020 uitgestuurd worden.

'

4) Overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale overheid geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

'

5) Crisiswaarborgen

Er wordt € 100 miljoen bijkomend uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Zie website PMVZ.

'

6) Overige steunmaatregelen

Binnen specifieke sectoren worden op dit ogenblik nog steunmaatregelen bekeken/uitgewerkt. In de toerismesector wordt een budget van € 5 miljoen vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme.

'

7) Preventiemaatregelen

Een overzicht van preventiemaatregelen als werkgever kan teruggevonden worden op de website van de Federale Overheid.

Share
created & CMS
by Deltacom