Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Overbruggingsrecht · Coronavirus (COVID-19) - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="172"
Fineko Coronavirus (COVID-19) Overbruggingsrecht

Overbruggingsrecht

'

Zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door het coronavirus of zich genoodzaakt zien hun zaak te sluiten (bv. omwille van economische redenen of hygiëne- of veiligheidsredenen), kunnen beroep doen op een specifiek overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

'

Bij verplichte (gehele of gedeeltelijke) sluiting heeft u meteen recht op het overbruggingsrecht. Het gaat hier over horecazaken, winkels, maar bv. ook over kapperszaken.

'

Indien u daarentegen (vrijwillig) sluit, heeft u maar recht op het overbrugginsrecht indien u minstens 7 opeenvolgende dagen gesloten bent. Voor zorgberoepen die hun praktijk vrijwillig sluiten geldt daarbij een uitzondering: dringende medische ingrepen (bv. door tandarts, kinesist, dierenarts) mogen nog steeds uitgevoerd worden.

'

Voor wie?

De maatregel geldt zowel voor zelfstandigen, vrije beroepsbeoefenaars, zelfstandige helpers en meewerkende echtgenoten. Ook starters komen in aanmerking.

'

Ook bestuurders van vennootschappen en werkende vennoten kunnen er beroep op doen. Voor hen is het zelfs niet vereist dat hun loon wordt verminderd of stopgezet, al kan dat vanuit kostenbesparend oogpunt voor de vennootschap soms wel beter zijn.

'

Zelfstandigen in bijberoep vallen buiten de regeling, tenzij zij tenminste dezelfde bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

'

Welke uitkering?

Maandbedrag: € 1.291,69 (verhoogd tot € 1.614,10 bij gezinslast)

'

Het gaat voor de duidelijkheid om een bruto uitkering. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt hierop geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. De uitkering zal wel mee aangegeven moeten worden in de belastingaangifte.

'

Voorlopig geldt de crisismaatregel voor de maanden maart en april. De maatregel kan desgevallend verlengd worden.

'

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds. Wij kunnen u assisteren bij de aanvraag. In dat geval vragen wij u vriendelijk uw gegevens achter te laten via dit formulier.

Share
created & CMS
by Deltacom