Welke premies kan u momenteel aanvragen ter ondersteuning tijdens de coronacrisis?

Covid-19 Ondernemersadvies April 14, 2021
Overbruggingsrecht2

Het overbruggingsrecht

A) Verplichte sluiting

   U heeft recht op het dubbel overbruggingsrecht in twee gevallen:

   1. U bent een zelfstandige die rechtstreeks onder de sluitingsmaatregelen valt en heeft uw activiteit volledig stopgezet. Dit geldt zowel voor zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen via een eenmanszaak, als zelfstandigen die dat doen via een vennootschap.

    Toegelaten:

    - take away
    - click & collect


     # Wat indien je wel nog klanten op afspraak in je winkel ontvangt? Ben je dan verplicht gesloten?
     Neen, dan val je niet onder de verplichte sluiting en kan je enkel aanspraak maken op het overbruggingsrecht bij omzetdaling (zie verder). Enkel als je ook geen klanten meer ontvangt op afspraak val je onder de verplichte sluiting en heb je recht op het dubbel overbruggingsrecht.

     # Heb ik recht op het dubbel overbruggingsrecht voor de maand maart als ik mijn onderneming verplicht moest sluiten op 27/03?
     Ja, het aantal dagen verplichte sluiting speelt geen rol. Vanaf het ogenblik dat je één dag verplicht gesloten bent gedurende een bepaalde maand, heb je recht op het dubbel overbruggingsrecht van de volledige maand. Zo hebben contactberoepen die moesten sluiten op 27/03 recht op het dubbel overbruggingsrecht voor de volledige maand maart.


     2. U bent een zelfstandige die hoofdzakelijk afhankelijk is van een verplicht gesloten sector en heeft uw activiteit volledig stopgezet

     => Onderbreekt u uw activiteit niet volledig als zelfstandige afhankelijk van een verplicht gesloten sector? Dan moet u terugvallen op het overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling (zie verder).

      Geen gezinslast

       Gezinslast

       Volledige uitkering

       € 2.583,38

        € 3.228,20

        Halve uitkering

        € 1.291,69

         € 1.614,40         Volledige uitkering

         Halve uitkering

         • Aangesloten in hoofdberoep (ook primostarter)
         • Een meewerkende echtgenoot
         • Aangesloten in bijberoep
         • Gelijkstelling met bijberoep (art. 37)
         • Student-zelfstandige
         • Zelfstandige die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, maar geen pensioen ontvangt
         • Aangesloten in bijberoep
         • Gelijkgesteld met bijberoep (art. 37)
         • Student-zelfstandige
         • Zelfstandige die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt
         • Zelfstandige met een pensioen


         # Kan ik als starter beroep doen op het overbruggingsrecht?

         Ja, dat kan

         # Mag ik als mandataris in mijn vennootschap nog steeds een loon ontvangen uit mijn vennootschap als ik het overbruggingsrecht krijg?
         Ja, ook als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot mag je nog loon blijven ontvangen uit je vennootschap.

          # Heb ik nog steeds recht op deze premie als ik al een vervangingsinkomen krijg?
          Vanaf februari 2021 mag je een ouderschapsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering combineren met het overbruggingsrecht in dezelfde maand, met als plafond het bedrag van het overbruggingsrecht.

           # Hoe kan ik de premie aanvragen?
           Via uw sociaal verzekeringsfonds.


           B) Geen verplichte sluiting of afhankelijk van een verplicht gesloten sector zonder volledige stopzetting

           Ben je niet verplicht gesloten, werk je nog op afspraak of ben je afhankelijk van een verplicht gesloten sector en heb je je activiteit niet volledig stopgezet? Sinds 01/01/2021 kan je dan gebruik maken van het overbruggingsrecht bij omzetdaling, op voorwaarde dat je een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen in de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de uitkering, vergeleken met dezelfde maand in 2019. Je moet deze omzetdaling kunnen linken aan de coronacrisis. Het maakt niet uit of je activiteit ooit verplicht gesloten is geweest.


           Voorbeeld.
           U bent actief in de dienstensector en bent niet verplicht gesloten. Als u de aanvraag doet voor de maand april, moet u de omzet van maart 2019 vergelijken met de omzet van maart 2021.

            Geen gezinslast

            Gezinslast

            Volledige uitkering

            € 2.583,38

             € 3.228,20

             Halve uitkering

             € 1.291,69

              € 1.614,40


              U moet minstens 4 van de afgelopen 16 kwartalen effectief sociale bijdrage betaald hebben.

              Voor de aanvraag van deze steunmaatregel heeft u bewijsstukken nodig die uw omzetdaling onderbouwen. Dat kan een definitief attest zijn van de boekhouder of een ander bewijsmiddel zoals een dagboek of rekeninguittreksels.

              # Kan ik als starter beroep doen op het overbruggingsrecht bij omzetdaling?
              Ja, dat kan, als u als starter (iemand die maximaal 12 kwartalen onderworpen is aan het sociaal statuut) minstens 2 kwartalen aan sociale bijdrage heeft betaald.

              # Mag ik het overbruggingsrecht bij omzetdaling combineren met het overbruggingsrecht bij verplichte sluiting?
              Neen, dat mag niet. Je mag voor één maand geen twee soorten overbruggingsrecht aanvragen.


              # Kan ik het overbruggingsrecht bij omzetdaling combineren met een vervangingsinkomen?
              Vanaf februari 2021 mag je een ouderschapsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering combineren met het overbruggingsrecht in dezelfde maand, met als plafond het bedrag van het overbruggingsrecht.

              # Hoe kan ik de premie aanvragen?
              Via uw sociaal verzekeringsfonds

               C) Overbruggingsrecht bij quarantaine of de opvang van een kind

               Indien u als zelfstandige minstens zeven kalenderdagen uw activiteit volledig moet onderbreken omdat u in quarantaine moet of moet instaan voor de opvang van een kind omdat het niet naar een crèche, school of opvangcentrum kan, bestaat ook hier een overbruggingsrecht.

               1. Quarantaine
                Zeven opeenvolgende kalenderdagen je activiteit onderbreken omdat je in quarantaine moet
                => Uitgesloten:
                - In quarantaine geplaatst worden omdat je zelf ziek bent. Wend je dan eerst tot je mutualiteit, dan ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering
                - Terugkeer uit een rode zone
                - Je kan thuiswerken
                Bijvoorbeeld: je werkt als consultant

                Bewijsstukken die je aan je sociaal verzekeringsfonds moet bezorgen: een quarantaine-attest op jouw naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven

               2. Opvang van een kind


               a. Je kind, jonger dan 18 jaar, met wie je samenwoont, kan niet naar het kinderdagverblijf of school omwille van coronamaatregelen:

               - Verplichte quarantaine
               - Verplichte sluiting kinderdagverblijf, klas of school
               - Verplicht afstandsonderwijs

                b. Je zorgt voor een kind met een beperking dat je ten laste hebt, dat door coronamaatregelen niet bij de gewoonlijke zorgvoorziening terecht kan
                Indien je zeven – opeenvolgend of niet – dagen je activiteit volledig onderbreekt, kan je een uitkering ontvangen. Als je je kind een volledige schoolweek moet opvangen, telt die week voor een periode van zeven dagen.

                - NIET: ‘jaarlijkse’ schoolvakanties

                - WEL: afkoelingsweken of verplicht afstandsonderwijs
                bijvoorbeeld de week van 29 maart

                 Let wel: indien je van thuis kan werken, kom je niet in aanmerking voor deze premie.

                 Bewijsstukken die je aan je sociaal verzekeringsfonds moet bezorgen, afhankelijk van jouw situatie:

                 - een quarantaine-attest op naam van je kind
                 - een attest van het kinderdagverblijf of de school dat de sluiting of afstandsonderwijs bevestigt
                 - een attest van de zorgvoorziening van je kind met een beperking dat de sluiting bevestigt

                 # Hoe kan ik de premie aanvragen?
                 Via uw sociaal verzekeringsfonds

                 # Mag ik het overbruggingsrecht wegens quarantaine of kinderopvang combineren met het overbruggingsrecht bij verplichte sluiting of omzetdaling?
                 Neen, dat kan niet. Ga dus eerst na of je hier recht op hebt, want deze uitkering ligt vaak hoger.

                 # Mag ik het overbruggingsrecht wegens quarantaine of kinderopvang combineren met een vervangingsinkomen?
                 Vanaf februari 2021 mag je een ouderschapsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering combineren met het overbruggingsrecht in dezelfde maand, met als plafond het bedrag van het overbruggingsrecht.

                 Vbescherm

                 Het Vlaams Beschermingsmechanisme 5

                 Het Vlaams Beschermingsmechanisme 5 is een premie die u kan aanvragen als onderneming indien u:

                 • Verplicht gesloten bent gedurende de periode:

                 - 01/02/2021 – 28/02/2021: horeca, binnenspeeltuinen, evenementensector, cultuursector, …
                 -
                 01/02/2021 – 07/02/2021: vakantie- en bungalowparken, campings
                 -
                 01/02/2021 – 12/02/2021: kapsalons, dierentuinen- en parken

                 • Een omzetdaling heeft van minstens 60% in de periode 01/02/2021 – 28/01/2021, vergeleken met dezelfde periode in 2020, én de omzetdaling te wijten is aan exploitatiebeperkingen van de overheid

                 De premie bedraagt 10% (5% voor bijberoepers) van de omzet gedurende de referteperiode in 2020.

                 U vindt de lijst van de gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen hier.


                 # Hoe kan ik de premie aanvragen?
                 Via deze link (roze knop – rechts). U vindt hier ook een handleiding. U kan deze premie aanvragen tot en met 30/04/2021.

                 U heeft voor uw aanvraag volgende gegevens nodig:

                 - Het omzetcijfer zonder btw van de gekozen referentieperiode in 2020
                 - Het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het eerste kwartaal 2020
                 - Indien u een geregistreerd kassasysteem heeft: het registratienummer van uw witte kassa
                 - Bent u een starter: uw financieel plan


                 # Wat als ik verschillende ondernemingen heb?
                 Per onderneming dient u één aanvraag in.

                 # Wat als ik in die maanden in 2020 een abnormaal lage omzet realiseerde?
                 Dan mag u een andere referentieperiode kiezen, maar dat moet u dan wel motiveren in uw aanvraag.

                 # Wat als ik een starter ben?
                 Dan vergelijkt u met de verwachte omzet uit uw financieel plan voor dezelfde periode.

                 # Zal deze premie ook mogelijk zijn voor de periode van de derde lockdown?
                 Er werd al aangekondigd dat het Vlaams Beschermingsmechanisme wordt verlengd voor de periode 01/03/2021 – 31/03/2021 (Vlaams Beschermingsmechanisme 6) en periode 01/04/2021 – 30/04/2021 (Vlaams Beschermingsmechanisme 7). Deze aanvragen zijn nog niet mogelijk. De precieze voorwaarden zijn nog niet duidelijk, maar zullen naar verwachting in lijn liggen met die van Vlaams Beschermingsmechanisme 5.

                 Welke steunmaatregelen zijn er nog mogelijk?

                 Er zijn nog een heel aantal steunmaatregelen voorzien door de overheid: uitstel van betaling van sociale bijdrage voor het tweede kwartaal van 2021, de corona-lening, de globalisatiepremie, …

                 Meer info vindt u op de website van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus

                 Weet dat bovenstaande maatregelen bijzonder snel veranderen. Heeft u een vraag over uw specifiek dossier of vraagt u zich af voor wat u in aanmerking komt, contacteer dan uw dossierverantwoordelijke rechtstreeks of via corona@fineko.be.

                 Gerelateerde nieuwsartikels