Klaar voor een exclusief kijkje achter de schermen?

Voor onze nieuwsbrief voor het personeel hebben we onlangs de kans gehad om te praten met niemand minder dan Liesbet Dhaene, de dynamische directrice van het ITAA sinds 2022. En geloof ons, dit interview zat boordevol inspiratie, inzichten en een flinke dosis girl power!

Tijdens ons gesprek deelde ze haar visie op de toekomst van de sector en haar geheimen voor succes.

Dus, zet je schrap en maak je klaar om geïnspireerd te worden!

Over Fineko May 21, 2024

I: Is er iets wat jullie doen om het knelpuntberoep aantrekkelijk te maken bij jongeren?

In de cluster ‘Toegang’ van het ITAA bevindt zich onze gedreven groep ambassadeurs. Deze jonge leden vertegenwoordigen ons met verve op diverse scholen en beurzen, waar ze jongeren informeren over de mogelijkheden binnen het ITAA en hen enthousiast maken voor het beroep van accountant.

Maar daar houdt het niet op. We hebben ook nauwe samenwerkingsverbanden gesmeed met hogescholen. We begrijpen dat het traject voor het behalen van een ITAA-certificering voor sommigen overweldigend kan lijken na het afronden van een bachelor- of masteropleiding. Daarom hebben we maatregelen genomen om deze drempel te verlagen. Door vrijstellingen te geven voor bepaalde examens, streven we ernaar om de overstap naar het ITAA-traject soepeler te laten verlopen. Dit bevordert niet alleen de toegankelijkheid van het beroep, maar biedt tevens een gestroomlijnde route naar een veelbelovende carrière in de accountancysector.

T: Welke meerwaarde geeft dit?

In een proefschrift van de UGent wordt een wetenschappelijk feit benadrukt: het vertrouwen van een patiënt in zijn arts is cruciaal voor herstel. Ditzelfde principe geldt voor de relatie tussen een accountant en zijn cliënt. Stephanie De Bruyckere heeft bewezen dat wanneer er een band van vertrouwen bestaat tussen de accountant en zijn cliënt, de cliënt beter presteert.

Als accountant maak je deel uit van iets groters dan jezelf. Door waarde toe te voegen aan kleine en middelgrote ondernemingen, dragen accountants bij aan de groei en bloei van ons land. Dit is van cruciaal belang voor een gezonde economie. En dit is volgens mij de essentie van ons vak. Én het is wat ons werk zo waardevol maakt!

A: Hoe zie jij digitalisering evolueren binnen onze sector?

Ik ben optimistisch over de evolutie van ons beroep. Deze ontwikkeling stelt accountants in staat om administratieve taken te digitaliseren, waardoor ze zich kunnen concentreren op de adviserende aspecten van het vak. Voor mij betekent dit een verschuiving naar een ondersteunende rol voor het beroep. Hoewel Artificial Intelligence (AI) ongetwijfeld een belangrijke rol zal spelen, ben ik ervan overtuigd dat het de menselijke expertise en inzichten van accountants niet volledig kan vervangen. Het blijft essentieel om de unieke menselijke aspecten van het accountancywerk te behouden en te benutten.

A: "Hoe heeft de opkomst van AWW invloed gehad op de rol en verantwoordelijkheden van accountants?”

Europa legt veel verantwoordelijkheden op aan accountants, met name op het gebied van fraudebestrijding. Persoonlijk vind ik dat dit meer een taak is voor de overheid. Vanuit Europa worden accountants gezien als poortwachters tegen fraude, een rol die voorheen niet bestond.

Bovendien brengt deze verantwoordelijkheid grote aansprakelijkheden met zich mee, wat jonge professionals kan afschrikken. Het brengt ook administratieve lasten met zich mee die niet direct bijdragen aan het helpen van de cliënt. Dit creëert een conflict met de vertrouwensband: hoe kan een cliënt de accountant vertrouwen als er een meldingsplicht is? Cliënten voelen zich belemmerd om alles met hun accountant te delen, uit angst voor repercussies.

Dit brengt ons in een lastige positie: we moeten onze cliënten kunnen vertrouwen, zelfs als ze fouten hebben gemaakt. Maar door de meldingsplicht zijn cliënten terughoudend om alles te delen. Dit neemt het plezier in onze job weg.

IMG 2084