Fiscale steunmaatregelen voor vergroening wagenpark

Accountancy Fiscaal advies September 03, 2021
FOTO ARTIKEL AUTO

De ministerraad heeft na een tweede lezing haar goedkeuring verleend aan een voorontwerp van wet houdende “fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit”. Naast een belastingvermindering voor de aankoop én plaatsing van een laadstation door particulieren, voorziet het ontwerp ook in de volgende steunmaatregelen voor zelfstandigen en bedrijven:

1. Verhoogde aftrek voor afschrijvingen laadinfrastructuur

Bedrijven die vanaf 1 september 2021 investeren in een publiek toegankelijk laadstation, kunnen genieten van een verhoogde aftrek op de afschrijvingen van dit laadstation.

De verhoogde aftrek geldt zowel in de personenbelasting (zelfstandigen) als de vennootschapsbelasting (vennootschappen) en bedraagt:

Uitgaven tot en met:

Verhoogde aftrek

31/12/2022

200 %

31/08/2024

150 %

De verhoogde aftrek wordt slechts verleend vanaf het moment dat het laadstation effectief publiek toegankelijk is én aangemeld is bij de FOD Financiën.

Een laadstation wordt als publiek toegankelijk beschouwd wanneer iedereen met een elektrische auto er gebruik van kan maken, en dit ofwel tijdens de normale openingstijden van een onderneming, ofwel tijdens de normale sluitingstijden van een onderneming. Het laadstation moet ook aangemeld zijn op www.eafo.eu zodat gebruikers de locatie en de beschikbaarheid kunnen controleren.

Naast de investering in het laadstation zelf, komen ook de bijkomende kosten in aanmerking voor de verhoogde aftrek indien ze mee afgeschreven worden met het laadstation. Denk aan kosten voor bekabelingswerken of de plaatsing van een elektriciteitscabine.

Enkel ‘intelligente’ laadstations komen in aanmerking. Dat wilt zeggen dat de laadtijd en het laadvermogen gestuurd moeten kunnen worden door een energiebeheersysteem, ongeacht het merk of de ontwikkelaar van het systeem, via een “gestandaardiseerd protocol”, bijvoorbeeld van het type OCPP.

2. Verhoogde investeringsaftrek voor elektrische vrachtwagens of vrachtwagens op waterstof

Naast de hoger vermelde maatregelen voor laadinfrastructuur voor personenwagens wenst de regering ondernemingen ook aan te moedigen om te investeren in koolstofemissievrije vrachtwagens. Het kan dan gaan om elektrische vrachtwagens of vrachtwagens op waterstof.

Vandaar stelt men een verhoogde investeringsaftrek in het vooruitzicht:

Uitgaven in:

Investeringsaftrek

2023

35 %

2024

29,5 %

2025

24 %

2026

18,5 %

2027 e.v.

13,5 %

De investeringsaftrek geldt zowel voor investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens als voor investeringen in laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens en tankinfrastructuur voor waterstof.

Onder vrachtwagen wordt verstaan, iedere vrachtwagen, aanhangwagen- of opleggertrekker van de categorie N1, N2 of N3.

De investeringsaftrek wordt niet toegestaan wanneer de onderneming achterstallige schulden heeft bij de RSZ of in moeilijkheden verkeert. De maximale steun die een onderneming kan verkrijgen (zowel uit gewestelijke subsidies als uit de hierboven bedoelde investeringsaftrek) is bovendien beperkt tot 15 miljoen euro.

Beide bovenstaande maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd door het parlement en kunnen dus nog wijzigingen ondergaan. We adviseren alleszins om nog even af te wachten met uw geplande investeringen tot alle details duidelijk zijn.

Gerelateerde nieuwsartikels