Groene investeringen aan (nieuwe) privéwoningen kunnen nu aan 6 %

Midden maart bereikte de federale regering eindelijk hun derde energieakkoord. Dat akkoord bevatte een aantal aangename verrassingen indien u overweegt uw nieuwe woning milieuvriendelijker te laten functioneren, zoals een verlaagd btw-tarief op groene investeringen.

BTW advies April 28, 2022
Btw attest2

Zo werd er beslist om vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2023 het btw-tarief voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen te verlagen naar 6 %. Er hangt wel een voorwaarde aan vast: ze moeten geplaatst worden in, op of in de onmiddellijke nabijheid van privéwoningen, ongeacht de ouderdom ervan.

Voorheen was het verlaagd tarief voor zulke investeringen immers enkel van toepassing bij privéwoningen ouder dan 10 jaar. Die ouderdomsvereiste verdwijnt dus tijdelijk.

Het verlaagde tarief geldt dan voor alle werkzaamheden die nodig zijn voor de plaatsing ervan en strekt zich uit tot alle onderdelen en toebehoren die specifiek zijn voor het betrokken systeem, zoals kabels, leidingen enzovoort.

Let wel op: het gaat nog steeds enkel om installaties die geleverd én geplaatst worden bij privéwoningen. De btw-vermindering geldt dus niet voor investeringen aan bedrijfspanden.

Niet om zwembad te verwarmen

Daarnaast moet het echt over de afzonderlijke plaatsing van de groene investeringen gaan. Bij de verkoop van een nieuwe woning aan 21 % die uitgerust is met zonnepanelen, kan er geen uitsplitsing gebeuren. In dat geval zullen de zonnepanelen eveneens aan 21 % btw gefactureerd worden.

Net als de regeling rond renovatie komen enkel de installaties die een rechtstreeks nut hebben voor de privéwoning in aanmerking voor het verlaagd tarief. Installaties die worden gebruikt voor zwembaden, sauna’s en dergelijke, genieten dus niet van het verlaagde btw-tarief.

De installatie van een warmtepomp voor de verwarming van uw zwembad blijft dus onderworpen aan 21 % btw.

De wet voorziet ook een aantal technische vereisten waaraan de installaties moeten voldoen om te garanderen dat die voldoen aan bepaalde referentienormen rond uitstoot. Dat mag in de praktijk echter geen probleem vormen aangezien zulke installaties geen of nauwelijks uitstoot hebben.

Geen attest meer nodig

Handig meegenomen: de aannemer die zorgt voor de plaatsing van de installatie aan het btw-tarief van 6 % moet niet langer een attest vragen van de afnemer, ook hier zal het verlaagde tarief worden gestaafd via een bijzondere vermelding op de factuur.

Ten slotte werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het tijdelijke btw-tarief van 6 % rond de afbraak en heropbouw te verlengen tot en met 31 december 2023. Die maatregel zou normaal gezien eind dit jaar aflopen, maar bleek echter een groot succes en wordt nu dus met een jaar verlengd.

Gerelateerde nieuwsartikels